سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

مجری مسابقه تلویزیونی مشاعره از مشاور وزیر حکم گرفت

وی در حال حاضر استاد ادبیات فارسی و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و همچنین مدیر گروه ادبیات فارسی سازمان فرهنگی اکو است و در حوزه مکتوبات ادبی نیز صاحب آثار زیادی است.
اسماعیل آذر به سمت مشاور علمی و ریاست دپارتمان زبان و ادبیات موسسه آموزش عالی فرهنگ و هنر منصوب شد.
به گزارش مهر، اسماعیل آذر با حکم حمید شاه‌آبادی به سمت مشاور علمی و ریاست دپارتمان زبان و ادبیات موسسه آموزش عالی فرهنگ و هنر منصوب شد.
در بخشی از حکم مشاور هنری وزیر ارشاد و سرپرست موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی فرهنگ و هنر برای اسماعیل آذر آمده است:

نظر به سوابق ارزشمند حضرتعالی در حوزه زبان و ادبیات و تجربیات علمی تان در این حوزه به عنوان «مشاور علمی و رئیس دپارتمان زبان و ادبیات» منصوب می شوید.
شاه آبادی در حکم خود افزوده است: امید است ارائه ایده و نظرهای کارشناسی جنابعالی همراه با هدایت کمیته‌های برنامه‌ریزی درسی موجب تحقق اهداف یادشده و نوید بخش جایگاهی والا برای زبان و ادبیات در مراکز علمی- کاربردی فرهنگ و هنر بوده و پویایی رشته‌های این حوزه را به همراه بالندگی سطح علمی دپارتمان مورد اشاره به دنبال داشته باشد.

اسماعیل آذر از اساتید حوزه شعر و ادب کشور است. وی در حال حاضر استاد ادبیات فارسی و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و همچنین مدیر گروه ادبیات فارسی سازمان فرهنگی اکو است و در حوزه مکتوبات ادبی نیز صاحب آثار زیادی است.
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١۴-١٢-١٣٩٢, ١٣:۴٠

   

پر مبحث ترین ها