سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

بنگاه های تولیدی مشمول بخشودگی جرایم مالیاتی شدند

با تصمیم هیات دولت در راستای سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، بنگاه های تولیدی مشمول بخشودگی جرایم مالیاتی شده و هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شد.
با تصمیم هیات دولت در راستای سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، بنگاه های تولیدی مشمول بخشودگی جرایم مالیاتی شده و هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، هیات وزیران در جلسه 19 مرداد ماه 93 به استناد اصل 138 قانون اساسی در جهت رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار با بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش بنگاه های تولیدی موافقت کرده و هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک را ممنوع کرد.

همچنین تدوین آیین نامه ارزشیابی دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه های سرمایه گذاری در کشور و تسهیل زمینه های تشویق سرمایه گذاری های خارجی صادرات گرا در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از دیگر مصوبات جلسه هیات دولت بود.

اصلاح ماده (35) آیین نامه اجرایی قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی، استقرار کامل سیستم یکپارچه بانکی، ارتقا بهره وری طرح های منتفع از تسهیلات مالی بلندمدت موسسات مالی بین المللی و جلوگیری از بروز تاخیر در بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بخش دولتی از دیگر مصوبات دولت در راستای سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود بود.

همچنین اجرایی نمودن تفاهم نامه درب مرزی مشترک با کشورهای همجوار، شناسایی موانع پیش روی سرمایه گذاری خارجی سبد دارایی و انعقاد موافقت نامه بین المللی و تفاهم نامه شناسایی چند و دو جانبه استانداردها و ممنوع نمودن قیمت گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد از دیگر مصوبات دولت بود.

براساس تصمیم دولت تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق سرمایه گذاری ارزی، پیش فروش فرآورده های نفتی به صورت سلف در بورس های انرژی و کالا، بازنگری و اولویت بندی کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد، راه اندازی باجه صدور ویزای مسافری و تجاری در مبادی اصلی ورودی کشور و تشکیل ستاد هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی در جهت تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار صورت خواهد گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت متن مصوبه نیز بدین شرح است:
هیات وزیران در جلسه 19/5/1393 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد تحرک اقتصادی، رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار تصویب کرد:

1 - سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاههای تولیدی که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند، با رعایت ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید.

2 - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت محاسبه حق بیمه وثائق املاکی که به منظور دریافت تسهیلات بانکی نزد بانک ها سپرده می شود، موضوع را به گونه ای پیگیری نماید که شرکت های بیمه تنها ارزش اعیانی ملک را محاسبه و حق بیمه دریافت نمایند و دریافت هرگونه حق بیمه بابت عرصه ملک ممنوع شود.

3 - به منظور ایجاد امکان ارزش گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی توسط دستگاههای اجرائی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و دستگاه های ذیربط حسب مورد ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه ارزش گذاری دانش فنی و خدمات تخصصی مربوط به پروژه های سرمایه گذاری در کشور را برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.

4 - در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تشویق سرمایه گذاری خارجی با رویکرد تقویت صادرات، دستگاه های اجرایی اولویتهای تخصصی خود را در زمینه جذب سرمایه های خارجی و مشوق های مالی و غیرمالی قابل ارائه به هر بخش و زیربخش و رشته تعیین و از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه برای پنج سال به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام و هرساله مورد بازنگری جزیی قرار دهند.
5 - متن زیر جایگزین ماده (35) آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، موضوع تصویب نامه شماره 54603/ت31755هـ مورخ 5/11/1383 می شود:

ماده 35 - دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارتخانه های امور خارجه، کشور وتعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس تأیید و معرفی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار برای اشخاص زیر مطابق ترتیبات این ماده اقدام نمایند:

1 - سرمایه گذار خارجی
2 - مدیران و کارشناسان سرمایه گذار خارجی

3 - مدیران و کارشناسان خارجی بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن بکار گرفته می شود
4- همسر، فرزندان ذکور زیر (18) سال و اناث مجرد و پدر و مادر تحت تکفل افراد موضوع جزء های (1)، (2) و (3)

الف - وزارت امورخارجه پس از وصول درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران بنابه نوع و مدت روادید مورد تقاضا، رأساً مجوز روادید یک بار ورود یا چند بار ورود(حداکثر سه ساله) با حق اقامت نود روز در هر بار برای افراد موضوع جزءهای (1) تا (4) را ظرف سه روز کاری، مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.

ب - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افراد موضوع جزءهای (1)، (2) و (3) براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بدون در نظر گرفتن نوع روادید، ظرف هفت روز کاری، پروانه کار یا تمدید کاری مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.

ج - وزارت کشور با هماهنگی وزارت اطلاعات با جلب مشارکت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای افراد موضوع جزءهای (1) تا (4) براساس درخواست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ظرف سه روز کاری پروانه اقامت سه ساله با تشخیص و تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مشروط به نبود مانع از نظر قوانین و مقررات صادر یا تمدید نموده و در صورت عدم امکان صدور، نتیجه را به درخواست کننده و سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اعلام نماید.

تبصره - اخذ پروانه اقامت توسط افراد موضوع جزءهای (1) تا (4)، آنها را از دریافت روادید رفت و برگشت برای خروج از کشور و ورود مجدد به آن معاف می نماید.

6 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور افزایش شفافیت، ارتقا کارایی در تخصیص منابع و ارتقا سلامت مالی و اعتباری در نظام بانکی، نسبت به توسعه زیرساخت‏های لازم و تعریف چارچوب‏ها و استانداردهای سامانه بانکداری یکپارچه ظرف شش ماه اقدام و زمینه استقرار کامل سیستم یکپارچه بانکی را به عمل آورد، به گونه‏ای که عملیات بانکی از جمله محصولات، خدمات، عملیات راهبری و مدیریت آن‏ها از طریق دسترسی به پایگاه داده‏های مشترک و متمرکز در قالب یک سیستم انعطاف‏پذیر و مشتری‏ محور قابل ارایه بوده و دسترسی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سامانه مذکور برای استخراج اطلاعات و نظارت بر عملکرد موسسات اعتباری امکان‏پذیر گردد.

موسسات اعتباری موظفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، سامانه بانکداری یکپارچه خود را به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برسانند. در صورت عدم انجام این تکلیف، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اعمال مجازات های انتظامی و سایر ضمانت های اجرایی قانونی در انجام فعالیت‏ها و ارائه خدمات موسسات اعتباری حسب مورد اقدام خواهد نمود.

7 - به منظور جلوگیری از تاخیر در روند اجرای طرح‏های منتفع از تسهیلات مالی بلندمدت موسسات مالی بین‏المللی توسعه‏ای، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ضمن پیش‏بینی سهم داخلی اجرای طرح‏های مورد نظر، نسبت به اعمال اولویت ویژه در تخصیص سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح‏های مذکور و نیز تامین اعتبار لازم از محل اعتبارات مصوب مربوط برای استملاک اراضی طرح‏ های مورد نظر اقدام نماید.

8 - به منظور جلوگیری از بروز تاخیر در بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بخش دولتی و حفظ اعتبار و جایگاه دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسات مالی و بانک‏های توسعه‏ای بین‏‎المللی، معاونت برنامه‏ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حسب اعلام سازمان سرمایه‏گذاری و کمک‏های اقتصادی و فنی ایران، اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اقساط وام‏ها و تسهیلات مالی خارجی و سایر تعهدات دولت به نهادهای یادشده را در لوایح بودجه به گونه‏ای پیش بینی نماید که تامین اعتبارات مذکور با اعمال اولویت ویژه در تخصیص انجام پذیرد.

9 - گمرک جمهوری اسلامی ایران در اجرای استانداردهای (3-3) و (4-3) ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو در مورد ساده و هماهنگ سازی تشریفات گمرکی، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، تفاهم نامه های درب مرزی مشترک را با تایید معاونت حقوقی رییس جمهور به گمرکات کشورهای همجوار گمرکات مرزی، به منظور کنترل های مشترک و امکان تبادل اطلاعات الکترونیک به نحوی که حداکثر تسهیل ممکن در عملیات تشریفات گمرکی بعمل آید، پیشنهاد نموده و مراتب را تا اجرایی شدن تفاهمات به عمل آمده پیگیری نماید. سایر سازمانهای ذیربط مستقر در مرز موظفند همکاری لازم را در این زمینه با گمرک جمهوری اسلامی ایران معمول نمایند.

10 - سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موانع پیش روی سرمایه گذاری خارجی سبد دارایی را شناسایی و ضمن انجام وظایف قانونی نسبت به ارائه پیشنهادهای مناسب در این خصوص اقدام نماید.

11 - سازمان ملی استاندارد ایران انعقاد موافقت نامه بین المللی و تفاهم نامه شناسایی چند و دو جانبه استانداردها به منظور تسهیل مبادلات کالاهای ایرانی و جلوگیری از بازرسی های مجدد توسط کشورهای امضا کننده موافقت نامه و تفاهم نامه را پس از تایید معاونت حقوقی رییس جمهور به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

12 - قیمت گذاری کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس انرژی یا کالا وجود دارد به جز کالاهای اساسی و انحصاری، ممنوع است. دستگاههای اجرایی ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه نسبت به پذیرش کالاهای مذکور در بورس مربوط اقدام نمایند.
تبصره - مرجع تشخیص قابلیت پذیرش کالاها در بورس ها هیئت پذیرش بورس های انرژی و کالا است.

13- سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط تشکیل صندوق سرمایه گذاری ارزی اقدام نماید.
14 - وزارت نفت و سازمان بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را جهت تامین مالی نیازهای خود از طریق پیش فروش فرآورده های نفتی به صورت سلف در بورس های انرژی و کالا و تشکیل و عرضه واحد (یونیت) صندوق های پروژه نفتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عمل آورند.

15 - سازمان ملی استاندارد ایران ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدامات قانونی لازم را در خصوص بازنگری و اولویت بندی کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد با تصویب شورای عالی استاندارد و حذف استاندارد اجباری کالاهای صادراتی براساس استانداردهای کشور هدف انجام دهد.
16 - وزارت امور خارجه در مبادی اصلی ورودی کشور، باجه صدور ویزای مسافری و تجاری راه اندازی نماید.

17 - استانداری های استان های مرزی کشور، ستاد هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط با تجارت فرامرزی از جمله مرزبانی، گمرکات و راهداری را به منظور تسهیل و حداکثر نمودن فعالیت ورود و خروج کالا از گمرکات تشکیل داده و گزارشات فعالیت سه ماهه به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. وزارت کشور مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.
18 - وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن نظارت لازم بر حسن اجرای این تصویب نامه، در پایان هر ماه نسبت به ارائه گزارش از روند اجرای آن به هیات وزیران اقدام نماید.
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢٨-٠۶-١٣٩٣, ١٧:٣١

   

پر مبحث ترین ها