سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

نرخ تورم مناطق روستایی به 14.9 درصد رسید

مرکز آمار ایران نرخ تورم دی ماه سال 93 برای مناطق روستایی کشور را 14.9درصد اعلام کرد که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه سال 93(16) معادل 1.1 درصد کاهش یافته است.

مرکز آمار ایران نرخ تورم دی ماه سال 93 برای مناطق روستایی کشور را 14.9درصد اعلام کرد که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه سال 93(16) معادل 1.1 درصد کاهش یافته است.
 
به گزارش ایرنا از گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور برای دیماه سال 93، براساس سال پایه 90 افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 13.8 درصد می باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (14.1) کاهش یافته است.

شاخص کل (بر مبنای 100=1390) در دی ماه سال 1393 عدد 214.5 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 0.6 درصد افزایش داشته است.

 

شاخص گروه خوراکی ها

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در این ماه به رقم 237.9 رسید که نسبت به ماه قبل0.2 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد 234.9 رسید که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 10.1 درصد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 11.2 درصد است.

شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.8 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به دی ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 11.1 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1393 (12.9) کاهش یافته است.

 

 کالاهای غیرخوراکی

شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در دی ماه 93 به رقم 198.8 رسید که یک درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 17.2 درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به دیماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه17.2 درصد است و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1393 (18.6) کاهش یافته است.

telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١۵-١١-١٣٩٣, ١٣:۴۶

   

پر مبحث ترین ها