19دی آنلاین http://www.19dey.com/ fa 19دی آنلاین, روزنامه 19دی, آخرین مطالب اجتماعی, اخبار اجتماعی, آخرین اخبار مقالات و یادداشت های اجتماعی قم و ایران منابع آب ایران از مرز بحران هم گذشته http://www.19dey.com/2017/12/11/منابع_آب_ایران_از_مرز_بحران_هم_گذشته.html http://www.19dey.com/2017/12/11/منابع_آب_ایران_از_مرز_بحران_هم_گذشته.html najafzadeh Mon, 11 Dec 2017 10:13:24 +0330 آغاز بارندگی در مناطق زلزله‌زده؛ باران تا چهارشنبه ادامه دارد http://www.19dey.com/2017/11/20/آغاز_بارندگی_در_مناطق_زلزله‌زده__باران_تا_چهارشنبه_ادامه_دارد.html http://www.19dey.com/2017/11/20/آغاز_بارندگی_در_مناطق_زلزله‌زده__باران_تا_چهارشنبه_ادامه_دارد.html najafzadeh Mon, 20 Nov 2017 11:46:24 +0330