19دی آنلاین http://www.19dey.com/ fa 19دی آنلاین, روزنامه 19دی, مطالب طنز, طنز سیاسی