19دی آنلاین http://www.19dey.com/ fa 19دی آنلاین, روزنامه 19دی, آخرین مقالات سیاسی, مقالات اجتماعی و فرهنگی, آخرین اخبار و مقالات تلگرام به تدریج حذف می شود http://www.19dey.com/2018/04/21/تلگرام_به_تدریج_حذف_می_شود.html http://www.19dey.com/2018/04/21/تلگرام_به_تدریج_حذف_می_شود.html mohamadi Sat, 21 Apr 2018 17:27:40 +0430