19دی آنلاین http://www.19dey.com/ fa 19دی آنلاین, روزنامه 19دی, آخرین گفت و گو های سیاسی, گفتگو, آخرین اخبار و گفتگو ها حذف رتبه بندی سپردن مطبوعات به دست سلایق است http://www.19dey.com/2018/02/25/حذف_رتبه_بندی_سپردن_مطبوعات_به_دست_سلایق_است.html http://www.19dey.com/2018/02/25/حذف_رتبه_بندی_سپردن_مطبوعات_به_دست_سلایق_است.html mohamadi Sun, 25 Feb 2018 09:14:27 +0330 ۱۰۰میلیارد تومان برای کمک به زندانیان نیازمند اختصاص یافت http://www.19dey.com/2018/02/25/۱۰۰میلیارد_تومان_برای_کمک_به_زندانیان_نیازمند_اختصاص_یافت.html http://www.19dey.com/2018/02/25/۱۰۰میلیارد_تومان_برای_کمک_به_زندانیان_نیازمند_اختصاص_یافت.html mohamadi Sun, 25 Feb 2018 09:03:48 +0330 سوء مدیریت ها باید پایان یابد http://www.19dey.com/2018/02/13/سوء_مدیریت_ها_باید_پایان_یابد.html http://www.19dey.com/2018/02/13/سوء_مدیریت_ها_باید_پایان_یابد.html mohamadi Tue, 13 Feb 2018 10:01:47 +0330 نابودی نیمی از جنگل های ایران http://www.19dey.com/2018/02/08/نابودی_نیمی_از_جنگل_های_ایران.html http://www.19dey.com/2018/02/08/نابودی_نیمی_از_جنگل_های_ایران.html mohamadi Thu, 08 Feb 2018 11:46:16 +0330 مردم برای رفع نابرابری ها به جمهوری اسلامی رای دادند http://www.19dey.com/2018/02/06/مردم_برای_رفع_نابرابری_ها_به_جمهوری_اسلامی_رای_دادند.html http://www.19dey.com/2018/02/06/مردم_برای_رفع_نابرابری_ها_به_جمهوری_اسلامی_رای_دادند.html mohamadi Tue, 06 Feb 2018 11:09:36 +0330 انقلاب را باید تیمار کرد http://www.19dey.com/2018/02/05/انقلاب_را_باید_تیمار_کرد.html http://www.19dey.com/2018/02/05/انقلاب_را_باید_تیمار_کرد.html mohamadi Mon, 05 Feb 2018 12:00:22 +0330 باید به ارزش های انقلاب برگردیم http://www.19dey.com/2018/02/03/باید_به_ارزش_های_انقلاب_برگردیم.html http://www.19dey.com/2018/02/03/باید_به_ارزش_های_انقلاب_برگردیم.html mohamadi Sat, 03 Feb 2018 01:19:17 +0330