19دی آنلاین http://www.19dey.com/ fa 19دی آنلاین, روزنامه 19دی, آخرین گفت و گو های سیاسی, گفتگو, آخرین اخبار و گفتگو ها مدارس فرسوده مشکل جدی کشور است http://www.19dey.com/2017/12/13/مدارس_فرسوده_مشکل_جدی_کشور_است.html http://www.19dey.com/2017/12/13/مدارس_فرسوده_مشکل_جدی_کشور_است.html mohamadi Wed, 13 Dec 2017 14:12:42 +0330 لزوم نظارت جدی بر نسخه نویسی پزشکان http://www.19dey.com/2017/12/13/لزوم_نظارت_جدی_بر_نسخه_نویسی_پزشکان.html http://www.19dey.com/2017/12/13/لزوم_نظارت_جدی_بر_نسخه_نویسی_پزشکان.html mohamadi Wed, 13 Dec 2017 13:02:25 +0330 پشت پرده ترویج تراریخته ها http://www.19dey.com/2017/12/11/پشت_پرده_ترویج_تراریخته_ها.html http://www.19dey.com/2017/12/11/پشت_پرده_ترویج_تراریخته_ها.html mohamadi Mon, 11 Dec 2017 10:13:40 +0330 دنیا پی به بهانه جویی های آمریکا علیه ایران برده است http://www.19dey.com/2017/12/10/دنیا_پی_به_بهانه_جویی_های_آمریکا_علیه_ایران_برده_است.html http://www.19dey.com/2017/12/10/دنیا_پی_به_بهانه_جویی_های_آمریکا_علیه_ایران_برده_است.html mohamadi Sun, 10 Dec 2017 12:40:47 +0330 نسخه شفابخش نظام سلامت کشور، اجرای طرح پزشک خانواده است http://www.19dey.com/2017/11/28/نسخه_شفابخش_نظام_سلامت_کشور__اجرای_طرح_پزشک_خانواده_است.html http://www.19dey.com/2017/11/28/نسخه_شفابخش_نظام_سلامت_کشور__اجرای_طرح_پزشک_خانواده_است.html mohamadi Tue, 28 Nov 2017 12:27:37 +0330 حضور مربیان خارجی سطح بالا به نفع فوتبال ایران است http://www.19dey.com/2017/11/25/حضور_مربیان_خارجی_سطح_بالا_به_نفع_فوتبال_ایران_است.html http://www.19dey.com/2017/11/25/حضور_مربیان_خارجی_سطح_بالا_به_نفع_فوتبال_ایران_است.html mohamadi Sat, 25 Nov 2017 11:11:46 +0330 نمی گذارند به برخی پرونده ها رسیدگی شود http://www.19dey.com/2017/11/25/نمی_گذارند_به_برخی_پرونده_ها_رسیدگی_شود.html http://www.19dey.com/2017/11/25/نمی_گذارند_به_برخی_پرونده_ها_رسیدگی_شود.html mohamadi Sat, 25 Nov 2017 10:52:02 +0330 شوراهای شهر سیاسی شده اند http://www.19dey.com/2017/11/25/شوراهای_شهر_سیاسی_شده_اند.html http://www.19dey.com/2017/11/25/شوراهای_شهر_سیاسی_شده_اند.html mohamadi Sat, 25 Nov 2017 10:48:48 +0330 رسانه های ایران دارای ضعف دانش سیاسی هستند http://www.19dey.com/2017/11/25/رسانه_های_ایران_دارای_ضعف_دانش_سیاسی_هستند.html http://www.19dey.com/2017/11/25/رسانه_های_ایران_دارای_ضعف_دانش_سیاسی_هستند.html mohamadi Sat, 25 Nov 2017 10:27:18 +0330 برنده اختلافات منطقه ای، رژیم صهیونیستی است http://www.19dey.com/2017/11/25/برنده_اختلافات_منطقه_ای__رژیم_صهیونیستی_است.html http://www.19dey.com/2017/11/25/برنده_اختلافات_منطقه_ای__رژیم_صهیونیستی_است.html mohamadi Sat, 25 Nov 2017 10:22:41 +0330 رسیدگی به آسیب های اجتماعی باید منطقه ای باشد http://www.19dey.com/2017/11/22/رسیدگی_به_آسیب_های_اجتماعی_باید_منطقه_ای_باشد.html http://www.19dey.com/2017/11/22/رسیدگی_به_آسیب_های_اجتماعی_باید_منطقه_ای_باشد.html mohamadi Wed, 22 Nov 2017 11:43:51 +0330 وضعیت فعلی مطبوعات ایران بحرانی است http://www.19dey.com/2017/11/21/وضعیت_فعلی_مطبوعات_ایران_بحرانی_است.html http://www.19dey.com/2017/11/21/وضعیت_فعلی_مطبوعات_ایران_بحرانی_است.html mohamadi Tue, 21 Nov 2017 13:26:30 +0330 دو کمیته پیش از ازدواج و پیش از بارداری در کشور تشکیل شود http://www.19dey.com/2017/11/21/دو_کمیته_پیش_از_ازدواج_و_پیش_از_بارداری_در_کشور_تشکیل_شود.html http://www.19dey.com/2017/11/21/دو_کمیته_پیش_از_ازدواج_و_پیش_از_بارداری_در_کشور_تشکیل_شود.html mohamadi Tue, 21 Nov 2017 12:39:04 +0330 بازار کار کشور تحت تاثیر بهره وری است http://www.19dey.com/2017/11/21/بازار_کار_کشور_تحت_تاثیر_بهره_وری_است.html http://www.19dey.com/2017/11/21/بازار_کار_کشور_تحت_تاثیر_بهره_وری_است.html mohamadi Tue, 21 Nov 2017 12:20:19 +0330 اروپا برای حفظ امنیت خود باید حامی ایران باشد http://www.19dey.com/2017/11/15/اروپا_برای_حفظ_امنیت_خود_باید_حامی_ایران_باشد.html http://www.19dey.com/2017/11/15/اروپا_برای_حفظ_امنیت_خود_باید_حامی_ایران_باشد.html mohamadi Wed, 15 Nov 2017 06:28:06 +0330