19دی آنلاین http://www.19dey.com/ fa 19دی آنلاین, روزنامه 19دی, آخرین گفت و گو های سیاسی, گفتگو, آخرین اخبار و گفتگو ها افزایش قیمت ارز غیرمنطقی بود http://www.19dey.com/2018/04/13/افزایش_قیمت_ارز_غیرمنطقی_بود.html http://www.19dey.com/2018/04/13/افزایش_قیمت_ارز_غیرمنطقی_بود.html mohamadi Fri, 13 Apr 2018 13:58:21 +0430 کشاورزی ایران پیر شده است http://www.19dey.com/2018/04/07/کشاورزی_ایران_پیر_شده_است.html http://www.19dey.com/2018/04/07/کشاورزی_ایران_پیر_شده_است.html mohamadi Sat, 07 Apr 2018 10:09:18 +0430 ایران باید مسیر تقابل یا تعامل با دنیا را مشخص کند http://www.19dey.com/2018/04/07/ایران_باید_مسیر_تقابل_یا_تعامل_با_دنیا_را_مشخص_کند.html http://www.19dey.com/2018/04/07/ایران_باید_مسیر_تقابل_یا_تعامل_با_دنیا_را_مشخص_کند.html mohamadi Sat, 07 Apr 2018 10:01:59 +0430 لزوم هدف گذاری برای کاهش بیماری های غیرواگیر http://www.19dey.com/2018/04/07/لزوم_هدف_گذاری_برای_کاهش_بیماری_های_غیرواگیر.html http://www.19dey.com/2018/04/07/لزوم_هدف_گذاری_برای_کاهش_بیماری_های_غیرواگیر.html mohamadi Sat, 07 Apr 2018 09:56:20 +0430