سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

رنجنامه من و باسماتی خان (طنز)

برخی مطبوعات هند تایید کردند که ایران به عنوان بزرگترین وارد کننده برنج باسماتی محدودیت هایی را بر سرراه صادرات این محصول ایجاد کرده است
رنجنامه من و باسماتی خان (طنز)

براساس خبرها، برخی مطبوعات هند تایید کردند که ایران به عنوان بزرگترین وارد کننده برنج باسماتی محدودیت هایی را بر سرراه صادرات این محصول ایجاد کرده است، در واقع گزارش ها می افزاید، تهران اصرار دارد که صادرکنندگان برنج باسماتی هند بایست گواهی تاییدیه بهداشتی از سازمان های کنترل کیفیت داشته باشند. بدین منظور رنج نامه زیر تقدیم می گردد:

رنجنامه من و باسماتی خان


یکی روز آمد به مردم خبر
که باید برون کرد نامش ز سر
همی اسم و رسمش به یک سو شده
و آن قامتش همچو یک مو شده
دگر نیست جایش به دیگ و شکم
همه قانع گشتن، تو هم دل بکَن
و گر " باسماتی" خوردی ازما، نِعی
برای سلامت تو یک مانعی
ورودش به شرط و شروطا بود
وقاچاقی اش هم بلوکا بود
هرآنکس که وارد کند این برَنج
میفتد دودستی به چاه و به رَنج
بدینگونه من را فلک زار کرد
سرم گیج بُرد و چِشَم تار کرد
همه خاطراتش برم زنده شد
از این داغ، بند دلم ژنده شد
یکی شب به وی گفته ام من به خواب
در آن حالت سخت و پرالتهاب
مگر می شود معده ام از تو سیر؟
چرا رتبه ات ناگهان گشت زیر؟
خبرهای بدپشت تو شد ردیف
برنجی چنین ناب گشته خفیف!
ازاین پس نباشد دگر زندگی
بیفتم به هذیان، کنم رِندگی
نه شام و نه صبحانه، حتی ناهار
نخواهم خورِشت و شوم بی قرار
همه اشتهایم توبودی و بس
نه تنها غذا، بلکه بودی نفس
در این روزگار تورم سرشت
که نرخ غذا گشته چون دیو زشت
نه گوشت و نه ماهی، نه مرغ و نه شیر
همی سیب زمینی شده همچو میر
برنج شمال و برنج خزر
گران بودن و از کف ما به در
تو بودی همه زینت سفره ام
شدی شانس و اقبال و خرمُهره ام
همه بزم ها برمدار تو بود
بدون تو این زندگی را چه سود؟
کزاین پس من و معده درد و دوا
و این روزگار بد و بی غذا
شود قوُت من کاسه اشکنه
دگرنیست چاره، منم گشنمه!

telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١٣-٠٢-١٣٩٣, ١٠:١٢

   

پر مبحث ترین ها