سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

مظلومیت بهشتی های دیروز وامروز

بروز شده : ٧-٠۴-١٣٩٣, ١٠:٣٠    نسخه چاپی    
نسل حاضر وآینده خیال نکنند که اتهام بی دینی ، ریاست طلبی ، وابسته به اجانب ،انگلیسی وآلمانی بودن و سایر تهمت ها وافترا ها را فقط گروه های ضد انقلاب ، مجاهدین خلق ؛ حزب توده ، فدائیان خلق و... به ایشان می زدند
مظلومیت
بهشتی های دیروز وامروز
عبدالرحیم اباذری

در آستانه سالروز انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط ایادی دشمنان خارجی وشهادت شهید مظلوم آیت الله بهشتی وهفتاد و دوتن از یارانش هستیم. فرصت مناسبی است به گذشته ها برگردیم واز لابلای تاریخ برای آینده خویشره توشه ای برداریم.

آیت الله شهید سید محمد حسینی بهشتی یکی از شخصست های بر جسته حوزوی است که نقش او در بیداری مردم در نهضت اسلامی وتاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل ولایت فقیه بر کسی پوشیده نیست. او از جمله روحانیون روشن ضمیری است که هم در مرحله تئوری ونظریه پردازی حرف های نو برای گفتن داشت وهم در وادی عمل واجرا موفقیت هایی را به خود اختصاص داد.اگر چه دشمنان به گوهر وجودیش پی بردند وبا ارتکاب جنایتی بزرگ از خدمات اجتماعی وسیاسی اومانع شدند و این مجتهد سیاسی و زمانشناس را از صحنه سیاسی واجتماعی کشورحذف کردند.

شهید بهشتی مظلوم با این که کمتر درحوزه درسی امام خمینی حاضر شده بود اما افکار واندیشه های فقهی ،سیاسی ،عرفانی ،اخلاقی و بخصوص مبانی حکومتی امام را خوب دریافته بود وامام امت نیز به ایشان اعتماد کامل داشت چنانکه در طول نهضت اسلامی وبعد از پیروزی ، مسئولیت های بس مهمی را به ایشان واگذار نمود.بنابراین از جهاتی آیت الله بهشتی را می توان جزو شاگردان ومعتمدان ویژه امام خمینی به حساب آورد .

تجربه 35 سال گذشته بخوبی نشان داد ، مردم ایران اگر بخواهند ، راه امام وانقلاب تداوم داشته باشد باید این راه را در افکار واندیشه ها وعملکرده های شاگردان ویژه ایشان بجویند. شخصیت هایی همچون آیت الله بهشتی ، کشتی نجات امت اسلامی ایران به شمار می آیند که می توانند در رخداد های مهم وگرد وبادهای تند وظلمانی ، چراغ راه هدایت باشند ودرمراجعه به آثار گرانسنگ آنان راه درست از نادرست تشخیص داده شود.

یکی از مشکلات شخصیت هایی مانند آیت الله بهشتی این بود وهست که این بزرگان چون حداقل نیم قرن از زمان خویش جلوتر هستند ،افکار واندیشه هایشان برای بسیاری ، حتی تحصیل کنندگان حوزوی ودانشگاهی قابل درک وهضم نمی باشد ومشکل آفرین می شود. هنوز یک ماه از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود ،وقتی شهید بهشتی متوجه شد بعضی از طلاب وفضلای جوان در تلاش وتکاپو هستند تا مردم را به زور به بهشت ببرند ،طی سخنانی در مسجد اعظم قم خطاب به آنان چنین فرمود :
« به طلاب وفضلای حوزه هم به دنبال این بحث یک پیشنهاد دارم وآن پیشنهاد این است که به مردم ایران فرصت بدهید تا آگاهانه وآزادانه خود را برمبنای معیارهای اسلامی بسازند واین خودسازی را بر مردم ما تحمیل نکنید. آگاهی بدهید ،زمینه سازی کنید برای رشد اسلام ، ولی بر مردم هیچ چیز را تحمیل نکنید. انسان بالفطره خواهان آزادی است، می خواهد خودسازی داشته باشد،خودش ،خودش را بسازد،اما بر خلاف دستور قرآن مبادا مسلمان بودن و مسلمان زیستن را بخواهید بر مردم تحمیل کنید، که ا گر تحمیل کردید آنها علیه این تحمیل تان طغیان خواهند کرد.انسان عاشق آزادی است ، می خواهد خودش به دست خود وبا انتخاب خود، خود را بسازد،« اما شاکرا واما کفورا»

آنقدرتحمیل راه وعقیده بر انسان ها نامطلوب است که خدا به پیامبر اکرمش خطاب می کند.(پیغمبر اصرار داشت،پافشاری می کرد،زحمت می کشید، خودش را به رنج وتعب می انداخت که مردم را به راه خدا بیاورد) که ای پیغمبر کار تو هم حد دارد.(افی انت تکره الناس حتی یکونوا مومنین ) تو می خواهی مردم را وادار کنی، مجبور کنی که آنها مومن باشند،اینکه راه پیغمبر نیست.
توصیه من به طلاب عزیز وبه فضلای ارجمند این است که منادی حق باشید،دعوت کننده به حق باشید،آمر به معروف وناهی از منکر با رعایت تمام معیارهای اسلامی اش باشید،اما مجبور کننده ی مردم در راه اسلام نباشید،چون آن مسلمانی ارزش دارد که از درون انسان ها وعشق انسان ها بجوشد وبشکفد. ندیدید مردم ما در این دوران پر ارزش انقلاب از خودشان چه خودجوشی وچه خود شکوفائی نشان دادند؟
بزرگ ترین اصل بعد از پیروزی یک انقلاب چیست؟ تداوم همان انقلاب است ،همین طور که مردم ما با آزادی به راه اسلام آمدند ورهبری عالی اسلامی ما را آزادانه پذیرفتند، بگذارید در تداوم انقلاب هم مردم آزادانه راه خدا وراه اسلام، راه حق وراه خیروصفا وراه صدق را انتخاب کنند وادامه دهند، این است سفارسم به طلاب وفضلای عزیز.»(روزنامه اطلاعات،پنجشنبه،15/12/1357،ش 15801 ،ص5)

این سخنان با این که روشن ومبرهن بود اما برای بسیاری از هم کسوتان ایشان مفهوم نشد وبسیار گران آمد. برخی محافل وافراد تنگ نظر که همه چیز را از روزنه تنگ وتاریک خود می بینند نتوانستند معنا ی درست سخنان شهید بهشتی را دریابند ، یا منافع شان را در خطر دیدند، شروع به فضا سازی کردند . گفتند بهشتی دین تازه ای آورده است واین حرف ها بدعت در دین است وشروع به اتهام زنی های عجیب وغریب کردند.

نسل حاضر وآینده خیال نکنند که اتهام بی دینی ، ریاست طلبی ، وابسته به اجانب ،انگلیسی وآلمانی بودن و سایر تهمت ها وافترا ها را فقط گروه های ضد انقلاب ، مجاهدین خلق ؛ حزب توده ، فدائیان خلق و... به ایشان می زدند ، بلکه افرادی به ظاهر مقدس ، با قیافه های اخلاقی ، اول وضو می ساختند وقصد قربت می کردند ، بعد به انگیزه دفاع از حریم دین وانقلاب ، این تهمت ها ودروغ ها را به او می بستند. حتی یک هفته قبل از شهادت شهید آیت الله بهشتی درب مدرسه فیضیه را به روی ایشان بستند تا به تصور خودشان مانع ازسخنرانی و بدعت گذاری های او بشوند. بهشتی مظلوم در حالی روز هفتم تیر 1360 ترور فیزیکی شد وبه شهادت رسید که قبل از آن ، صدها بار توسط ایادی متحجر ومحافل تندرو، ترور شخصیتی شده بود.

تنها یکی از آنها ، آقای شیخ علی تهرانی خوش انصاف بود. او در مدرسه «پریزاد ودودرب» حوزه مشهد ، تدریس فلسفه ودرس اخلاق داشت. مقالات اخلاقی او مرتب در روزنامه ها ومجلات چاپ می شد وبه قول بعضی ها غوغا می کرد،اما تندروی ها ، تنگ نظری ها واحیانا حسادت هایش ، خیلی زود او را از پای در آورد وآنچه نمی بایست می شد، شد.
این گونه تندروی ها واتهام زنی ها نسبت به اشخاص مصلح واحیا گراز صدر اسلام تاکنون همیشه بوده وبعد ها نیز خواهد بود ، چنانکه هم اکنون نیز شاهد همین اتهام زنی های کذایی نسبت به اشخاص محترمی هستیم که می خواهند راه خمینی وراه بهشتی را استمرار بخشند و یا امروزخودشان بحق «بهشتی زنده» به شمار می آیند، جالب تر، کسانی که آن روز بهشتی مظلوم را، آماج تهمت ها و تمسخر ها قرار می دادند ،امروزماسک حمایت از «بهشتی دیروز» بر چهره انداخته وعکس آن مظلوم بر بالای سر گرفته ، این بار «بهشتی های امروز » را مورد هجمه قرار داده وزیرکانه ندای واسلاما سرمی دهند و به راستی بزرگ ترین فتنه نیز همین است وتشخیص سره از ناسره آن برای بسیاری دشوار.
راستی چه کسانی دیروز آن شهید مظلوم را نعوذ بالله «راسپوتین انقلاب» می نامیدند وهم اینک چه کسانی« بهشتی های امروز» را به انگلیسی وآمریکایی بودن متهم می سازند؟! نقاط مشترک اینان در چیست؟

در تاریخ آمده است،وقتی سید جمال الدین اسد آبادی به دستور ناصرالدین شاه دستگیر وزندانی شد،یکی از شاگردانش به نام میرزا رضا کرمانی در صحن حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) طی سخنانی خطاب به زائران گفت: ای مردم ! شما آمده اید «امامزاده های مدفون در زیر خاک» را زیارت کنید واز آنها تجلیل نمایید که بسیار کار ارزشمندی است اما نمی دانید در این کشور چه ظلم وستم وجنایتی هایی در حق «امامزاده های زنده» می کنند وآنها را به بهانه های واهی به غل وزنجیر می کشند.

باید ازنکته های تاریخی درس عبرت بگیریم،بخصوص هشت سال دوران حاکمیت جریان افراطی وانحرافی ، تجربه تلخی برای مردم مسلمان ایران شد. مبادا به خاطر دفاع از شهید بهشتی دیروز از شهید بهشتی های امروز غفلت کنیم . نباید اجازه داد کسانی به خود جرات داده واز شهید بهشتی دیروز خاطره نقل کنند وبعد به وسیله آن بهشتی های امروز را از صحنه خارج نمایند. مبادا خاطره گویی از شهید بهشتی دیروز حربه ای برای سرکوب بهشتی های امروز باشد. هر دوی اینها در کنار هم برای ما ارزشمند است غفلت از یکی وتوجه به دیگری انحراف آشکارمی باشد.به عبارت روشنتر، اصلا حفظ وحراست از اندیشه های ناب بهشتی دیروز ،با قطع نظر از تفکرات بهشتی های امروز نمی تواند معنا ومفهومی داشته باشد.

اگر هوشیار وبیدار نباشیم ،زمینه آن همه فجایع ومصائب دوباره فراهم شده وشخصیت های اصیل وتاثیر گذار انقلاب ونظام باز از صحنه های نقش آفرینی به انزوا کشیده خواهند شد وبه دنبال آن انحراف، انحطاط ، انهدام ، توسری خوری ،سردرگمی واختلاف وفضای بدبینی وامنیتی دامن همهرا خواهد گرفت.

« ان الله لا یغیربقوم ما یغیروا بانفسهم» هر چه کردیم به دست خود کردیم .این ما هستیم که تصمیم می گیریم سرنوشت خود را به دست چه کسانی بسپاریم؟ به دست پر توان شخصیت هایی که مانند بهشتی ، حداقل نیم قرن از زمان خویش جلوتر هستند؟ یا تحت تاثیر القائات ووسوسه های آنهایی گرفتارمی شویم که به مقدارهمین مدت از زمان خود عقب ترند و به قول معروف در «عصر قَجَری» زندگی می کنند؟

خدایا ! از وسوسه های خناسان به تو پناه می بریم.

خدایا ! مردم ما ،جوانان ومسئولان ما را در راه اعتدال وصراط مستقیم که همان راه شهید بهشتی دیروز وبهشتی های امروز است، پایا وپویا محافظت بفرما.

خداوندا ! همه ما را در راستای شناخت افکار واندیشه های بهشتی های دیروز وامروز پر انرژی وموفق بدار.

آمین یا ربالعالمین.
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٧-٠۴-١٣٩٣, ١٠:٣٠

   

پر مبحث ترین ها