سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

مخربین را چه به نقد و نقادی؟

دسته دوم کسانی اند که همواره در مقابل همه دولت ها نگاه انتقادی خود را حفظ کرده و با افق تامین منافع ملی‏، زبان به نقد می گشایند و احساس کرده اند که روحانی نیز با چنین برخوردی ممکن است در مسیر برخی افراد نقدناپذیر بیفتد.
سخنان هفته گذشته رئیس جمهوری در جمع سفرا و نمایندگی های ایران، موجی را چه در بین مخالفان و چه در بین موافقان وی به وجود آورد. اما نکته ای که نباید در این موج مورد غفلت قرار گیرد سو استفاده برخی از مخرببن منافع ملت ایران است. همان ها که همزمان با مخالفان برون مرزی ، جملاتی مشابه با این افراد را برای به چالش کشیدن مذاکرات هسته ای و منزوی کردن حرکت صلح طلبانه ایران بیان می کردند. همان هایی که هشت سال سکوتشان موجب بروز انواع و اقسام فسادهای مالی و اداری شد و به یکباره نقاب نقادان مظلومی را بر چهره زدند که حقیقتا خود نیز باور کرده اند که در دسته نقادان جای دارند.
این ها همان کسانی هستند که تا جای داشت در مقابل عملکرد دولتمردان سابق سکوت کردند و هم به مسولان قبلی و هم به مردم ضربه زدند. ضربه به مسئولان از این جهت بود که ایشان را خیال پاکدست ترین دولت تاریخ فراگرفته و دوستانشان حتی یکبار دلسوزانه لب به انتقاد برای افزایش رضایت از عملکردها باز نکردند و زمانی نیز که دولت جدید بر سرکارآمد تا توانستند خود را از آن دوستی های جدا کردند. و ضربه به ملت از این جهت که تریبون هایی که باید در مسیر بهبود شرایط مادی و معنوی جامعه ایران به کار گرفته می شد تنها و تنها به منظور منافع حزبی به کار آمد.
واکنش ها به جملات هفته گذشته حسن روحانی به چند دسته تقسیم می شود. دسته اول کسانی که هوادار ایشان بودند و انتقاد و اظهار تعجبشان ازاین شیوه بیان روحانی به دلیل شناخت از مشی آرام و صلح طلبانه و تعامیل گرایانه وی بود، همچنین این افراد با ترس از آغاز ادبیات سیاسی خاصی که طی سال های اخیر تجربه کرده اند، سخنان رئیس جمهوری یازدهم را مناسب وی نمی دانستند. لذا با وجود اینکه موافق سیاست های و عملکرد های دولت تدبیر و امید هستند اما زبان به نقد بلند ترین مقام این دولت باز می کنند و از این کار واهمه ای ندارند.

دسته دوم کسانی اند که همواره در مقابل همه دولت ها نگاه انتقادی خود را حفظ کرده و با افق تامین منافع ملی‏، زبان به نقد می گشایند و احساس کرده اند که روحانی نیز با چنین برخوردی ممکن است در مسیر برخی افراد نقدناپذیر بیفتد.

لذا به این سخنان واکنش نشان دادند و دلسوزانه خواستار تصحیح این شیوه بیان شدند. اما دسته سوم افرادی اند که با داشتن کمترین درکی از معنای نقد و نقادی، نه تنها در طول یکسال اخیر نقدی بر عملکرد دولت نداشته اند‏، که تنها و تنها تخریب و تخریب را سرلوحه خود قرار داده اند. کسانی که کمترین نقد و (نه تخریب) را علیه مسئولان مورد نظر خود بر نمی تابند و منتقدین واقعی را با انواع برچسب ها و تهمت ها و پرونده سازی ها محکوم می کنند و به محض شنیدن صدای اعتراض به رفتارهای یکسویه و حزبیشان، چنان دست به تخریب زیر نقاب نقادی می زدند که گویی همیشه دهانشان بسته بوده و حقشان زایل گشته.

همان ها که کمترین فضایی برای شنیدن صدای نظرات مخالف و یا منتقد نظرخودشان را بر نمی تابند و مصرانه خواهان بسته شدن دهان هرکس به غیر از خودشان هستند. همان هایی که منافع مادی و حزبیشان در تک صدا بودن جامعه است و چنان خود را نماینده افکار عمومی می پندارند که دیگر لزومی به مرور افکار عمومی و نظرات مردم احساس نمی کنند. باید بررسی شود که دهان منتقد و مخالف در کدام دوره بیش از پیش به واقع بسته شد؟ آیا دوره یک ساله دولت روحانی یا دوره ای که این به به ظاهر منتقدین مدافعش هستند؟ بیشترین تعطیلی رسانه ها و اخراج اساتید و تغییر روسای دانشگاه ها و اخراج و منزوی کردن افراد در نهادهای مختلف به بهانه های سیاسی در کدام دوره روی داد؟ افکار عمومی به خوبی تفاوت نقد سخنان روحانی از سوی منتقدین‏، موافقین وی و افرادی که نگاه تیزبینشان همیشه برسر مسئولان است را با تخریب کسانی که یکباره لباس نقد و حمایت از منافع ملی را به تن کردند می دانند.

سخنان حسن روحانی و حتی عملکرد تیمش جای نقد دارد و باید نقد شود و این حقیقت بر هیچ کس پوشیده نیست، چنانکه اگر این مهم انجام نگیرد می شود نتایجی به بار خواهد آورد که دود ناشی از آن اول از هرجا به چشم مردم می رود، اما مخربین باید بدانند که نمی توانند با چنین پیشینه و عملکردی خود را در دسته نقادان قرار دهند.
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢۵-٠۵-١٣٩٣, ٠۵:۴۶

   

پر مبحث ترین ها