سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

با حکم مشاور وزیر و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم:

مدیر شهرستان ومعاونان فرهنگی و مطبوعات اداره کل ارشاد قم معرفی شدند‌

ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم والمسلمین ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎظﻢ ﺷﻤﺲ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب را ﻋﮫﺪه دار ﺑﻮد

با حکم مشاور وزیر و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم: مدیر شهرستان و معاونان فرهنگی و مطبوعات اداره کل ارشاد قم معرفی شدند‌ طی حکمی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدپناه معاونان فرهنگی و مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، حجت الاسلام والمسلمین عبدالرضا ایزدپناه که هفته پیش به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم معرفی شد در احکام جداگانه‌ای مدیر شهرستان و معاونان جدید خود را معرفی کرد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ، ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ اﯾﺰدﭘﻨﺎه ﻣﺸﺎور وزﯾﺮ و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﺎ ﺻﺪور ﺣﮑﻤﯽ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎظﻢ ﺷﻤﺲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ اداره ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﻣﻨﺼﻮب و از زﺣﻤﺎت ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﺟﻼﻟﯽ رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ اﯾﻦ اداره ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ، ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم والمسلمین ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎظﻢ ﺷﻤﺲ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﮐﺘﺎب را ﻋﮫﺪه دار ﺑﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﺟﻼﻟﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﺑﺨﺶ ھﺎ و واﺣﺪ ﭘﮋوھﺶ اداره ﮐﻞ ﻓﺮھﻨﮓ و ارﺷﺎد منصوب شد
این گزارش حاکی است حامد حجتی به عنوان معاون فرهنگی و هنری ومهدی توکلیان به عنوان معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم معرفی شدند
گفتنی است، مهدی توکلیان پیش از این مدیرکل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیرکل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بوده و در نشریات خیمه ، دیدار آشنا و روزنامه جام جم دارای سوابق فعالیت مطبوعاتی است و حامد حجتی نیز مدیرکل روابط عمومی استانداری قم ، معاون صدای مرکز قم را عهده دار بوده و سابقه فعالیت مطبوعاتی در روزنامه 19دی ،دیدار آشناو پرسمان را بعنوان سردبیر بعهدا داشته است
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١٢-١١-١٣٩٢, ٢١:۴۴

   

پر مبحث ترین ها