سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

حبیبی: چوب لای چرخ دولتها گذاشتن حرام است

حزب موتلفه خود را ملزم به میانه روی میدان سیاسی می داند و البته به مشورت و در صورت لزوم همکاری اقدام می کند؛ یکی از ادعاهایمان این است که با وجود مشی اصولگرایی حتی یک بار چوب لای چرخ دولت اصلاحات نگذاشته ایم، البته انتقاد و اعتراض کرده ایم.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی می گوید که یکی از رویکردهای مثبت دولت یازدهم اجتناب از تنش در حوزه سیاست خارجی است که این سیاست با حفظ اصول، سیاست صحیحی است.
محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در گفت و گو با ایرنا به تبیین عملکرد دولت در حوزه های گوناگون، رویکرد جریان اصولگرایی، نقش حزب موتلفه در تاریخ انقلاب و عملکرد دولت های گذشته و رفتارهای سیاسی پرداخته است.

مشروح گفت وگوی ایرنا با حبیبی را در زیر می خوانید:

** با مبانی شعارهای دکتر روحانی موافقیم

** ایرنا: لطفا تحلیلی از فضای سیاسی موجود بخصوص پس از انتخابات یازدهم و شعارهای مطرح شده از سوی رییس جمهوری منتخب مردم که بر پایه اعتدال بوده را ارائه دهید؟

++ با وجود آنکه آقای دکتر روحانی رییس جمهوری کشورمان در دوران نام نویسی و یا تبلیغات نامزد حزب موتلفه نبوده اما اعلام کردیم که هر نامزدی در رقابت با موتلفه هم رای آورده باشد بعد از انتخابات و تنفیذ وی را رییس جمهوری خود و همه مردم می دانیم.
در دیداری که بعد از انتخابات و قبل از تصدی رسمی با دکتر روحانی داشته ایم به وی گفته ایم که شعارهای مطرح شده نظیر اعتدال و دوری از افراط و تفریط که ارائه شده را قبول داریم و با کسی در این باره تعارف نداریم.

رییس جمهوری اسلامی ایران رییس جمهوری همه مردم باهمه سلیقه های متفاوت است و بنابراین ما با اصل شعارهای مطرح شده هیچ مساله ای نداریم و با مفاهیمی که از این شعارها استنباط می شود موافق هستیم.
اما اینکه دکتر روحانی توانسته باشد در مرحله عمل به شعار استفاده از افراد دو جناح در عزل و نصب ها موفق باشد باید گفت که کفه اصلاح طلبان بویژه در بدنه دولت خیلی سنگین تر از کفه انتصاب افراد اصولگرا بوده است.

ما از دولت خواسته ایم در انتصاباتی که از جریان اصلاح طلب صورت گرفته، مرز مشخصی بین اصلاح طلبان داخل نظام و بی تفاوت ها و همراهان فتنه، قائل شود که البته این موضوعات را مطالبه کرده ایم. در مواردی هم اصلا توجه نشده است.
این مطالبه کردن ها و یا گفت و گوها در زمینه انتصاب ها به معنای هیچگونه سهم خواهی نیست و به عنوان موتلفه اسلامی هیچ درخواست یا سهم خواهی نداشته ایم اما اگر دولت ها از ما نظر و یا نیرو خواسته اند دریغ نکرده ایم.

موتلفه اسلامی همیشه آمادگی خدمت به دولت ها در نظام را داشته است؛ مثلا در دوران دولت اصلاحات آقای خاتمی رییس جمهوری از حزب ما خواستند لیست افرادی کارآمد را برای کابینه معرفی کنیم و این در حالی بود که رییس جمهور اصلاحات نامزد موتلفه اسلامی نبود؛که اصل این این رویکرد خوب بود.
با اینکه مطمئن بودیم که از حزب موتلفه کسی در کابینه اصلاحات کسی را وارد نخواهد کرد اما این روش را مناسب دانستیم و پاسخ دادیم.

آقای احمدی نژاد مطلقا برای یک مورد هم از حزب موتلفه اسلامی معرفی نیرویی را خواستار نشدند و در دوران دولت کنونی هم همینطور است و آقای رئیس جمهوری از ما نیرویی نخواسته اند.
البته موتلفه اسلامی خلاف شان خود می داند که در اتاق انتظار بنشیند و سهم خواهی کند ولی قصدش خدمت به دولت و نظام جمهوری اسلامی است.
رویکرد ما مشورتی است البته باید گفت که در عزل و نصب ها رعایت اعتدالی که در شعارها مطرح شده بود انجام نگرفت و این شعار به طور کامل محقق نشد.

** روحانی به جریان تشکیلاتی اصولگرایی یا اصلاح طلبی وابستگی ندارد

** ایرنا: بعضی انتقادها نسبت به عزل و نصب ها از سوی هر دو جریان تشکیلاتی کشور عنوان می شود؛ آیا رویکرد روحانی اصلاح طلبی یا اصولگرایی بوده و یا اینکه سعی شده برای پیشبرد کار نفراتی مناسب تر را برگزیند؟

++ برخی از جریان های سیاسی کشور قصد دارند که روحانی را به خودشان نسبت دهند و این در حالی است که دکتر روحانی اعلام کرده که هیچ وابستگی به جریان اصول گرایی و یا اصلاح طلبی ندارد.
شاید کسانی به جریانات سیاسی وابستگی نداشته باشند اما برخی از مفاهیم آن جریان را بپیذیرند.
در خارج از جریان اصلاح طلبی و اصولگرایی شاید عده ای برخی تفکرات اصلاح طلبی و اصولگرایی را قبول داشته باشند، اما وابسته به جریان آن گروه نباشند.

** روحانی به مفاهیم انقلاب اسلامی معتقد است

اگر موضوع را از این منظر نگاه کنیم روحانی نه وابسته به جریان تشکیلاتی اصولگرا و نه وابسته به جریان تشکیلاتی اصلاح طلب است و در عین حال مفاهیم مربوط به انقلاب را پذیرا است.
ایشان حسن روحانی است و وابسته به جریان تشکیلاتی دو جناح اصولگرا یا اصلاح طلب نیست ؛ می خواهد خودش باشد و چندین بار نیز اعلام کرده که از نیروهای معتدل هر دو جناح استفاده می کند؛ ولی کفه ترازو به سمت اصلاح طلبان سنگین تر شده است.

** ایرنا: آیا با تعریفی که از جریان های سیاسی و تشکیلات در کشور شده و با درنظر گرفتن جناحی نبودن دکتر روحانی، تصویر نمی کنید، انتصابات بنابر شایستگی و بدون گرایش سیاسی انجام شده باشد؟

++ در عملکرد دولت توجه به جریان اصلاح طلبی را خیلی بیشتر از جریان اصولگرایی می دانم. معتقدم که بی طرفانه عمل نشده و از مرز اعتدال در موارد قابل توجهی عدول شده است.

** ایرنا: در این خصوص مصداقی هم ذکر می کنید؟
مثلا تصمیم گرفته شده که تمام استانداران کشور تغییر کنند و باید پرسید که آیا در بین استانداران قبلی یک نفر با مشی اعتدالی وجود نداشته است؟ چرا کسانی که هیچ وابستگی به جریان دو جناح ندارند و تنها به خاطر اینکه در دولت قبل بوده اند، عزل شده اند؟ که این رویکرد یعنی تغییر تمام استانداران و یا همه وزرا با رویکرد اعتدالی اعلام شده سازگار نیست.


** تا کنون چوب لای چرخ دولت ها نگذاشتیم

** ایرنا: به عزل و نصب ها اشاره شد، رویکرد دولت های قبلی در این باره را چگونه می دانید؟ و اینکه گفته شد در دولت اصلاحات خاتمی تقاضای اسامی پیشنهادی برای کابینه را داشت چرا در دولت احمدی نژاد با توجه به نگاه ابتدایی اصولگرایی چنین رویکردی نسبت به موتلفه ای ها نبود؟
++ این جواب را رییس جمهوری سابق باید بگوید؛ احمدی نژاد یک مورد درباره نیرو از ما تقاضایی نکرد و خاتمی هم که این موضوع را عنوان کرد هیچ فردی را از موتلفه انتخاب نکرد و ما نیز با وجودی که از عدم انتخاب اطمینان داشتیم، اما ثابت کردیم موتلفه ای ها در همه حال با حفظ اصول همکاری می کنند و بنایشان بر قهر کردن نیست.

حزب موتلفه خود را ملزم به میانه روی میدان سیاسی می داند و البته به مشورت و در صورت لزوم همکاری اقدام می کند؛ یکی از ادعاهایمان این است که با وجود مشی اصولگرایی حتی یک بار چوب لای چرخ دولت اصلاحات نگذاشته ایم، البته انتقاد و اعتراض کرده ایم.

** مقابله با دولت را حرام می دانیم
ما ایرادهای اصلی و فرعی فروانی نسبت به اصلاحات داشتیم ولی اینکه عنوان می شد اصولگرایان کارشکنی می کردند، باید گفت ما چوب لای چرخ دولت جمهوری اسلامی نگذاشته و اعلام کرده ایم که این کار حرام است؛ بخاطر اینکه کشور، نظام و انقلاب بالاتر از منافع حزبی است و کیان دولت جمهوری اسلامی تا زمانیکه به طور قانونی مسئوول است باید پشتیبانی شود.

افق دید حزب رعایت مصلحت نظام و مردم است چه در یک انتخابات پیروز بشود یا نشود.
رویکرد حزب نظر دهی و نقد منصفانه است و در دولت احمدی نژاد با همه بی اعتنایی هایی که داشت مثبت ها را گفته و منفی ها را نقد می کردیم؛ نباید حزب یک عقد اخوت بی چون و چرا با دولتمردان ببندد و باید مردمی باشد و کارهای خوب و بد را مطرح کند.
در دوره قبل این سوال مطرح شد که رابطه شما با دولت بر چه محوری است، آیا پشتیبانی و یا نقد انجام می گیرد که گفتم کسانی که می خواهند مرتبط با دولت باشند 4 دسته اند:
گروه اول کسانی بودند که احمدی نژاد را بی چون و چرا تایید می کردند، گروه دوم افرادی که دولت را بی چون و چرا رد می کردند، گروه سوم کسانی بوده اند که رد و یا تایید نداشتند و گروه چهارم کسانی که حضور فعالانه ای داشتند و بعد از تحلیل و نظارت مثبت ها و منفی ها را می گفتند که موتلفه در جریان دولت های قبل و بخصوص دوره احمدی نژاد بر مبنای گروه آخر حرکت کرد.

** ایرنا: شما به عنوان دسته چهارم که تحلیل و نقد منصفانه دارند، نقاط قوت و ضعف دولت یازدهم را در چه می دانید؟

++ اصل این حرف که دولت مطرح کرده و گفته می خواهد گرفتار افراط و تفریط نشود و اعتدال را رعایت کند، یکی از رویکردهای خوب و مثبت است که انشا الله در عمل چنین باشد.
توجه به مسائل اقتصادی و توجه ویژه به تولید رویکرد اولیه مثبتی است که باید نهایی شود.
یکی دیگر از نقاط مثبت دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی و بدنبال تنش نبودن در این عرصه است؛ اینکه در سیاست خارجی ما دنبال تنش نباشیم و بر محور اصول حرکت کنیم بسیار مناسب است. البته اگر به بهانه تنش زدایی از اصول عدول شود، عمل کاملا نادرستی است.
عملکرد دولت در زمینه فرهنگی دارای برخی ضعف ها می باشد و در مواردی خوب عمل نشده است.
اعلام اهتمام دولت به حجاب و دستور دکتر روحانی به وزیر کشور و ملزم کردن وی نسبت به اجرای طرح قانونی عفاف و حجاب بسیار مناسب بوده است و امیدواریم در عمل شاهد همه نتایج آن باشیم.

**شروع فعالیت های انتخاباتی برای مجلس بی موقع نیست

** ایرنا: شنیده ها حاکی از آن است که برخی گروه ها و جریانات و احزاب سیاسی برنامه ریزی خود برای انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی را آغاز کرده اند؛ آیا این فعالیت های انتخاباتی را زودهنگام نمی دانید؟ و اینکه حزب موتلفه چه برنامه ای دارد؟

++ من فعالیت های مقدماتی انتخاباتی از هم اکنون را بی موقع نمی دانم، چرا که 2 سال وقت چندان زیادی برای انتخابات نیست.
ممکن است معرفی نامزد زودهنگام باشد اما شروع کار انتخاباتی برای هر دوره باید از بعد از انتخاباتی که گذشته شروع شود، یعنی برنامه ریزی برای انتخابات مجلس دهم باید پس از تشکیل مجلس نهم آغاز می شد. البته منظور فعالیت های مقدماتی مردمی است.

** ایرنا: نظرتان درباره ورود رسانه ها به مسایل انتخاباتی چیست؟
++ اشکالی وجود ندارد که فضای انتخاباتی را به تدریج بسازیم منتها این فضا نباید به سمت تخاصم، تنش و دشمنی برود، زیرا این رویکرد بد و ناپسند است؛ اینکه ذهن مردم ما ذهن انتخاباتی باشد، ایرادی ندارد.
یکی از مهمترین کارکردهای سیاسی حزب موضوع انتخابات است ؛ یک حزب باید مطالعات فعالیت مقدماتی خود را از هر زمان که تمایل دارد شروع کند.
البته یک حزب نباید تصور کند فقط نامزدهای وی اصلح هستند زیرا این تصور کاملا غلطی است. شاید خیلی ها عضو یک حزب نبوده و منتقد حزب باشند ولی آدمهای خوبی برای مجلس به حساب آیند. وقتی از نامزد حزب اصلح باشند.

نگاه تعصب آمیز گروهی و منحصر کردن افراد اصلح داخل یک حزب یک کار غیر اصولی است؛ ما که نمی توانیم بگوییم همه مردم عضوحزب ما باشند و اصولا این امکان پذیر نیست. اگر کسی و یا حزبی چنین آرزویی کند توهم آمیز است.

حزب موتلفه اسلامی از دو ماه گذشته مقدمات بحث ها را آغاز کرده است و در جلسات دبیران استان ها این مقدمات مطرح شده است، البته یک فعل اجرایی تا به حال انجام نداده ایم و بیشتر در حال حاضر در مرحله بحث، تبادل نظر و هدف گذاری هستیم.
ما معتقدیم ضرورت دارد که اصولگرایان برای انتخابات مجلس با ائتلاف وارد شوند و تفرق بین آنها مضر خواهد بود.
در حال بحث و بررسی تمامی این موضوعات کارشناسی و تحلیلی هستیم اما اینکه در کدام حوزه چه کسی نامزد شود و یا چه نفراتی مورد نظر باشند ورود نکرده ایم.

**ائتلاف در اصولگرایان به جای تعدد نامزدها را پیشنهاد داده بودیم

** ایرنا: آیا برخی افراطی گری هایی که ناشی از دوره گذشته در جریان اصولگرایی رسوخ کرده، برای آینده سیاسی این جریان مشکل زا خواهد بود؟

** جریان اصولگرایی نباید تصور می کرد که رقیب توان رقابت ندارد
++ انتخابات ریاست جمهوری تقریبا برای جریان اصولگرایی درس هایی را آموزش داد چرا که عده ای ازاصولگرایان برخلاف تحلیل های موتلفه اعتقادداشتند که رقیب توان رقابت ندارد و می توان باتعدد کاندیداها هم به موفقیت رسید اما دیدیم که تحلیل های موتلفه اسلامی مبنی براینکه باید باهم ائتلاف کرد و از تعدد نامزدها پرهیز داشت تحلیل درستی بود.
در جریان اصولگرایی ائتلاف انجام نگرفت و هیچ کدام اصولگرایان در دوره قبل رای کافی نیاوردند البته معتقد نیستیم که نماینده اصلاحات در انتخابات پیروز شد.
اصولگرایان اگر بایک نامزد می آمدند شاید برنده انتخابات می شدند . تعداد زیاد نامزدها از عوامل مهم رای نیاوردن نهایی اصولگرایان بود.

در حال حاضر وبرای آینده سیاست انتخاباتی حزب موتلفه این است که تلاش کنیم تا جریان اصولگرایی در انتخابات مجلس آینده سعی بر متمرکز بودن داشته باشند و از هر حوزه انتخابیه یک نامزد مشترک معرفی نمایند و از تعدد بپرهیزند؛ معرفی نامزد مشترک احتمال پیروزی بر رقبا را بیشترمی کند چون رای شکسته نمی شود.
در مذاکراتی هم که در آینده با سردمداران اصولگرایی خواهیم داشت به آنها خواهیم گفت که راهبرد باید بر متمرکز بودن قرار گیرد و ما برای موفقیت جریان اصولگرایی تلاش می کنیم زیرا معتقدیم موفقیت جریان اصولگرایی بر موفقیت حزب ارجح است.

**نباید با افراطی های آسیب رسان به اصولگرایی مماشات کرد

** ایرنا: دو گروه آرمانخواهان معتدل و افراط گرایان در جریان اصولگرایی وجود دارد و حتی برخی از این افراد در مجلس فعلی نیز منتقدانی دارد، با این گروه از افراد چگونه برخورد می کنید؟
++ با همه کسانی که متعلق به جریان اصولگرایی هستند و مصلحت انقلاب و جریان اصولگرایی را بر مصلحت گروه خود ترجیح می دهند، ائتلاف می کنیم.
معتقدم در جریان اصولگرایی در مواردی افراط و تفریط هایی صورت گرفته که نباید انتظار داشت دیگران به حل این مشکل بپردازند، بلکه عقلای داخل جریان اصولگرایی باید به این مهم پرداخته و نسبت به رفع آن اقدام کنند.

البته در جریان اصلاح طلبی هم اینگونه است. مادامی که مرز اصلاح طلبی و فتنه گری را خود اصلاح طلبان مشخص نکنند، خطر فتنه گری و افراطی گری توسعه می یابد و به اصلاح طلبان داخل نظام آسیب می رساند.
درباره برخی افراد افراطی که البته ممکن است رای آور هم باشند، باید با اوهمانند یک عضو خانواده رفتار کرد و وی را آگاه کرد. مگر آنکه قصد آسیب رسانی به اصولگرایی را داشته باشد که نباید مماشات کرد.
موتلفه همیشه رفتاری معتدل و آگاهانه را داشته و در زمان دولت قبلی مرزش باافراط و انحراف مشخص بود؛ به گونه ای که ما اولین نفراتی بودیم که بحث مکتب ایرانی و جریان انحرافی رامورد تحلیل و روشنگری و برخورد قاطع قرار دادیم و این رویکرد را همیشه ادامه می دهیم. انشاء الله.

** اصولگرایان بیش از رقیب مراقب جریانات انحرافی داخلی باشند
معتقدم جریان اصولگرایی بیشتر از جریانات منتقدش باید مراقب انحرافات و افراط ها در داخل خود باشد و ما تا به حال در حد مقدورات این عملکرد را داشته ایم و آن رادنبال کرده و می کنیم.

**توافقنامه ژنو جام زهر نیست
** ایرنا: بحث تعامل مجلس ودولت و برخی نگاه های افراطی که نسبت به مذاکرات هسته ای با درخواست های عجیبی مطرح می شود را چگونه می دانید و ارزیابی شما از پروسه مذاکرات هسته ای چیست؟

++ تعامل بین دولت و مجلس یکی از ضروریات در کشور است و اگر کسانی در هر دو قوه بخواهند این تعامل را برهم بزنند کار اشتباه و خطایی را انجام می دهند.
درباره قرارداد هسته ای ژنو نیز ما برداشت مان این است که توافقنامه ژنو فعلا نه یک جام زهر است و نه یک فتح الفتوح به حساب می آید و فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه مذاکره کنندگان کشورمان فرزندان انقلاب هستند به عنوان فصل الخطاب باید تلقی شود مگر اینکه خدای نکرده وظیفه فرزندی به نحو شایسته اجرا نشود.
بنا را باید بر این بگذاریم که مذاکره کنندگان ما با حفظ مصالح انقلاب در حال مذاکره هستند اما اینکه تمام جزییاتی که در جلسات محرمانه تشکیل می شود در این مقطع قابل انتشار هست یا نیست که باید گفت قطعا برخی هایش قابل انتشار نیست. البته اظهار نظر حتی انتقادی راجع به توافق نامه ژنو را هم لازم می دانیم.
برخی از مواقع سران آمریکا یک مطالبی می گویند که مصرف داخلی خودشان را دارد؛ البته فشاری که در مواردی روی طرف مقابل ماقرار دارد را نمی توان در نظر نگرفت.
باید بنا را بر حسن نیت به مذاکره کنندگان کشورمان قرار دهیم و به همین دلیل برای روشن شدن برخی مسائل چندی قبل آقای عراقچی را به جلسه شورای مرکزی دعوت کردیم و وی نیز توضیحات خوبی را تا حد امکان ارائه داد که مناسب بود. در حال حاضر اعتماد به مذاکره کنندگان و حسن ظن به جای سوظن ضروری است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

** تیم مذاکره کننده تا کنون خوب عمل کرده اند
کلیات سیاست خارجی با نظر رهبری شکل می گیرد و بنابراین اگر کسانی بخواهند سوءنیت به مذاکرات و مذاکره کنندگان داشته باشند باید آن را اثبات کنند که تا کنون ثابت نشده ؛ البته مراقبت کامل هم باید صورت گیرد. ما بارها اعلام کرده ایم که به آمریکایی ها هیچ اعتمادی نداریم.

** کارمان اعتقادی است، بار مالی ما روی دوش همه اعضا است
** ایرنا: درآمد عمده تشکیلات حزب موتلفه در کشور از کجا تامین شده، و در مجموع این حزب چگونه اداره می شود؟

++ در مجموع کل استانها و شهرستانها 230 دفتر حزب موتلفه اسلامی مشغول به فعالیت است.
درباره تامین هزینه ها هم باید گفت که احزاب از کار اقتصادی ممنوع هستند و هیچ حزبی نمی تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد که در حزب موتلفه نیز با همین نگاه بار مالی روی دوش خود اعضا است. این موضوع را همه اعضا می دانند و گفته ایم که مدیران دفاتر علاوه بر سایر مسئولیت های سازمانی، موظف به دریافت حق عضویت و سایر کمکها از اعضاء حزب هستند.

برای تشکیل دفاتر جدید هم گفته ایم که نمی توانیم کمک مستمر ویژه ای را تامین کنیم و اعضا مخارج را خودشان برعهده می گیرند.
در سال های اخیر هم نتوانسته ایم مبالغ قابل توجهی به دفاتر در حال تشکیل بدهیم و خود اعضا بیشتر هزینه های را از جیب خوشان تامین کرده اند.

در موتلفه این فرهنگ وجود دارد که نگذاشته ایم سایرین تصور کنند که برای حل مشکلات روزمره شان عضو موتلفه بشوند و حتی گفته ایم که موتلفه ای بودن مستلزم تقبل هزینه هایی است. اعضای موتلفه در مقابل این سوال قرار دارندکه آنها برای موتلفه چه کرده اند؟
در میان اعضای موتلفه نیز برخی هستند که وضع مالی خوبی دارند و شاید بیشتر به حزب کمک کنند و برخی افراد نیز شاید مبلغ خیلی جزیی به عنوان حق عضویت بپردازند که این رویکرد برای تامین هزینه ها است.

اما متاسفانه در بیرون از حزب این تلقی وجود دارد که چون تعداد انگشت شماری از اعضاء متمول هستند، چیزی به عنوان مشکل مالی وجود ندارد ولی وضع موجود خلاف این تصورات است چرا که اعضای موتلفه با اعتقاد دینی فعالیت می کنند و هزینه ها را هر کس به اندازه توان خودش می پردازد. اعضای موتلفه کار کردن برای حزب را اعتقادی و کار خیر می دانند و برای انجام وظیفه تشکیلاتی دینی به حزب پیوسته اند.
فرهنگ حاکم در موتلفه بر این مبناست که همه اعضا فعالیت حزبی را وظیفه دانسته و انتظار حقوق ندارند و همین فرهنگ حاکم بر موتلفه است که کار ما را آسان می کند.

**کنگره بعدی حزب موتلفه اردیبهشت 94

** ایرنا: برنامه های حزب در آینده چیست؟

++ هر سه سال یک بار کنگره حزب موتلفه برگزار می شود که مراسم بعدی اردیبهشت یا مهر 94 خواهد بود. انشاء الله

در کنگره ها بحث بر سر تعیین اعضای شورای مرکزی هم انجام می گیرد یکی از دستورات کنگره انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی است که در کنگره آینده نیز در این باره بحث و بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٣٠-١١-١٣٩٢, ١۴:٠٨

   

پر مبحث ترین ها