سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

اعلمی:

تمجید روحانی را هم گرفتار هاله نور می‌کند

طبق این نگاه دانشجو موجودی زنده، پویا، خط شکن و مملو ازشور و نشاط و امید به آینده و آرمانخواهیی و آرمانگرای و مستقل از مظاهر دنیوی است.
نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم و هفتم با بیان اینکه بندناف دولت روحانی با اصلاح‌طلبان گره خورده‌است گفت: برای اینکه دولت مشکلات و فربه‌گی دولت های قبلی نشود ما پپوسته باید دولت روحانی را نقد کنیم.
اکبر اعلمی ظهر یکشنبه در جشن انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان با تحلیل اینکه اساس قدرت بر فربه‌گی و ایجاد رابطه مرید و مرادی و حذف مخالفین است افزود: دولت روحانی باید مورد نقد بگیرید و ما وظیفه داریم عملکرد دولت روحانی را باید به دقت رصد کنیم و مورد نقد بی رحمانه و در عین حال مشفقانه قرار دهیم.

وی با بیان اینکه خوشبختانه یا متاسفانه بند ناف دولت روحانی با بندناف اصلاحات گره خورده، انتظارات مردم از دولت روحانی را به دلیل این نزدیکی و حمایت جریان اصلاحات از دولت رواحانی یادآور شد و ادامه داد: مردم انتظار تحقق مدینه فاضله ای را که 35 منتظر تحقق و دسترسی به آنم را داشته‌اند به آن دست پیدا کنند.
اعلمی، وعده‌های انتخاباتی دکتر حسن ریاست جمهوری را مبنی‌بر دفاع از حقوق و آزادی های مردم را یادآور شد و پایندی و عمل به این وعده‌ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: اگر دولتی مورد نقد نباشد و به حال خود رها شود نمی‌کند چه کسی بر سر کار باشد امکان دارد در معرض لغزش قرار بگیرد.

اعلمی با یادآوری اینکه محمود احمدی‌نژاد به خاطر کسانی همانند مشایی، آقای جنتی و مصباح که اطرافش را گرفته بود و به اعتبار تعریف و تمجیدهای آنها هاله نور می‌دید افزود: امکان دارد آقای حسن روحانی نیز به خاطر تعریف و تمجیدهای بی مورد گرفتار هاله های نور شود همانطور که اگر از آقای خاتمی بی چون و چرا حمایت شد و از وی به عنوان عطر گل یاس یاد شد وی دچار توهم شده و در پاسخ به یک دانشجو وی را تهدید به اخراج از دانشگاه می‌کند.

وی ادامه داد: نقد در قبال تفکر هر فرد یا گروهی در حکم صیقل دادن اندیشه و مسیر آن شخص و نعمتی است که متاسفانه برخی رجال اصلاح‌طلب به آن معتقد نیستند اما چون مقتضای هر قدرتی فربه شدن و تمایل به حذف مخالفان و منتقدان است ضروری است که عملکرد دولت فعلی هم تحت رصد و نقد بی رحمانه و مشفقانه قرار گیرد تا کشور به هدف غایی و 35 ساله انقلاب اسلامی دست یابد.

اعلمی با اعلام امیدواری به دفاع از حقوق و پایبندی به آزادی مردم در دولت فعلی گفت: هر قدرتی که به حال خود باقی بماند در معرض لغزش قرار می‎گیرد و لازمه نیل به اهداف مطلوب انقلاب اسلامی ایران توسط دولت فعلی انتقاد سازنده و دوری از تمجید و تملق گویی های بی مورد برخی از اطرافیان بی منطق است تا جریان اصلاح طلبی که در حال حاضر زمام امور را به دست گرفته بتواند به وعده های خود عمل کرده و با تدبیری برنامه ریزی شده امید را در دل ایرانیان ساری و جاری کند

نباید قدرت‌ها را به حال خود رها کنیم
به گزارش خبرنگار مهر، نماینده اصلاح طلب مجلس ششم و هفتم با تاکید بر اینکه نباید قدرت‌ها را به حال خود رها کنیم افزود: اگر قدرتها به حال خود رها کنیم افراد چابلوس و متملق که اطرافش را گرفته حتی اقدام به جعل حدیث می‌کنند.

اعلمی در ادامه به رویکردها و نگرش موجود در جامعه دانشجویی کشور اشاره کرد و با بیان اینکه برخی ها نگاه پادگانی به دانشگاه دارند افزود: برخی‌ها دانشگاه را پادگان و دانشجو را پیاده نظام و چماق به دست می‌دانند تا در موقعه لزوم از آنها برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند و یا از دانشجویان برای رسیدن به اهداف و اغراض سیاسی خود استفاده ابزاری بکنند.
وی، نگاه دوم به جامعه دانشجویی کشور را از جنبه کسب حزبی و برگ رای مورد تحلیل قرار داد و افزود: برخی جریان‌ها به دانشجو به صورت حزب و برای کسب رای نگاه می‌کنند که این نگاه در فصل انتخابات شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: نگاه پادگانی، نگاه حزبی و به شکل صندوق رأی که دانشجو را برگه رأیی در فصل انتخابات می بیند، نگاه قبرستانی که دانشجو را مرده متحرک و فاقد هرگونه احساس مسئولیتی می داند و نگاه سخت افزاری به جامعه دانشجویان مذموم بوده و این قشر عظیم را در نیل به منویات و مقاصد جمهوری اسلامی ایران در حاشیه قرار می دهد.
وی تاکید کرد: وجه مشترک این دیدگاهها، نگاه ابزاری است و دانشجو را ابزاری برای رسیدن به منویات خودشان می دانند.

جنبش های دانشجویی در صورت آرمانخواهی می تواند تحولگرا باشد
اعلمی نگاه آرمانگرا و واقع بینانه به دانشجو را مهم ترین نگاه و انتظار از جامعه دانشجویی دانست و گفت: طبق این نگاه دانشجو موجودی زنده، پویا، خط شکن و مملو ازشور و نشاط و امید به آینده و آرمانخواهیی و آرمانگرای و مستقل از مظاهر دنیوی است.
وی افزود: در این رویکرد دانشجو تاثیرگذار است، آزاده است و آزادی خواه است و در خط مقدم مردم است و جامعه بر روی وی سرمایه گذاری کرده و به وی اعتماد کرده و بعد از فارغ تحصیل شدن این دانشجو وارد عرصه شده و جامعه از وضعیت نامطلوب به سمت مطلوب تغیر بدهد.

وی پرهیز و رها شدن ازیکسو نگری و یک بعدی بودن را مهم ترین اصل جنبش دانشجویی بخصوص انجمن‌های اسلامی عنوان کرد و افزود: جنبش های دانشجویی در صورت آرمانخواهی و آرامانگرایی می‌تواند تحولگرا باشد.
اعلمی با بیان اینکه تشکل دانشجویی باید خاستگاه صنفی، اجتماعی و سیاسی داشته باشد تاکید کرد: جنبش دانشجویی باید قدرت نقد و نقد قدرت داشته باشد و تشکلی می تواند موفق باشد و به نقد قدرت بپردازد که قدرت نقد داشته باشد.

اسطوره‌سازی جریانات سیاسی را آفت زده و راکد می‌کند
نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم و هفتم با تاکید بر اینکه اسطوره سازی، آفت جریان‌های سیاسی است افزود: اسطوره سازی و شخصیت پردازی تشکل‌ها و جریانات سیاسی را آفت زده و راکد می‌کند.
اعلمی یا اذعان به آلوده شدن و گرفتاری تشکل‌های سیاسی به اسطوره ساز گفت: متاسفانه امروزه اکثر جریانات سیاسی شخصیت محور شده‌اند و به جای حفظ استقلال، پرهیز از تقلید کورکورانه و برخورداری از محک و معیار شاخص گرفتار گرداب شخصیت زدگی شده‌اند.

وی با بیان اینکه انجمن های اسلامی و تشکل‌های دانشجویی به جای مطالبه محور بودن شخصیت‌محور شدند ادامه داد: 35 سال است که شخصیت محوری در ایران وجود دارد و آنقدر این شخصیت را بزرگ می کنند که نمی توان از وی انتقاد کرد.
اعلمی افزود: هنر برخی از تشکل های سیاسی است که از پیکان، بوگاتی و از قورباغه و لاک پشت فولکس واگن و از یک آدم ضعف و نحیف رستم دستان و رمبو درست کنند.

اعلمی با بیان این که فعل و گفتار انتقادی مبنای حرکت جریان‌ها و جنبش‌های سیاسی است افزود: براساس مقوله امر به معروف و نهی از منکر یکایک افراد جامعه از مردم عادی گرفته تا افراد در راس امور باید با شاخص‌های شرعی و قانونی سنجیده شده و در صورت عدول از وظایف خود مورد نقد قرار گیرند و این در حالی است که در جوامع مدنی سنجش افراد و احزاب از اصول قانونی، شرعی و مورد پذیرش است.
اعلمی ضمن اشاره به اصل 107 قانونی اساسی که حتی شخص اول مملکت در برابر قوانین یکسان است گفت: همه اقشار، احزاب و جریان‎های سیاسی در برابر رخدادهای تعیین کننده کشور یکسان، مسئول و پاسخگو هستند و این مهم بردوش تک‌تک افراد جامعه است.
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١۴-٠٢-١٣٩٣, ٢٣:٣۴

   

پر مبحث ترین ها