سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

مرکز پژوهش‌ها بررسی کرد

رشد اقتصادی ایران؛ 23 منطقه و 164 جهان!

رتبه ایران از 18 در 2010 به 23 در سال 2012 رسیده است و دارای 5 رتبه نزول جایگاه است. جمع بندی اینکه پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران در سال 2012 چهار واحد درصد کمتر از میانگین منطقه باشد.
مرکز پژوهش های مجلس با ارائه پیش بینی رشد اقتصادی، رتبه منطقه ای و جهانی کشورها، اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران در 2012 معادل 36 صدم درصد بوده که این وضعیت ایران را در رتبه 23 منطقه ای و 164 جهانی قرار می دهد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان موقعیت شاخص های اقتصادی ایران و جهان و رشد اقتصادی، مطرح کرد: رشد اقتصادی فرایندی پایدار است که در اثر آن ظرفیت تولیدی اقتصاد طی زمان افزایشم ی یابد و سبب افزایش سطح درآمد ملی می شود.

توسعه اقتصادی را می توان فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی عموم مردم در 3 محور کلیدی دانست. ارتقای سطح زندگی مردم از طریق فرایندهای مناسب رشد اقتصادی، ایجاد شرایطی که موجب عزت نفس مردم شود (از طریق استقرار نظام ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی که مشوق شان و احترام انسان باشد).

افزایش آزادی های مردم در انتخاب از طریق وسعت بخشیدن به حدود متغیرهای انتخاب آنها (به عنوان مثال افزایش در تنوع کالاها و خدمات). به این ترتیب هرچند تغییرات و دگرگونی های ساختاری در اقتصاد کشور (در چارچوب نظام ارزش های سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه) توسعه اقتصادی تلقی می شود.

پیش بینی می شود کشورهای عراق، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و کویت بیشترین رشد اقتصادی را در سطح منطقه و در سال 2012 تجربه نمایند. با این حال بر اساس پیش بینی ها، ایران در سال 2012 از لحاظ رشد اقتصادی رتبه 23 کشورهای منطقه و 164 جهان را خواهد داشت.

بر اين اساس کشورهای عراق، کویت و ارمنستان از نقطه نظر تغییر رتبه، بهترین وضعیت را در بین کشورهای منطقه تجربه کرده اند و از سویی دیگر کشورهای ترکیه، لبنان، مصر و قطر از نقطه نظر تغییر رتبه بدترین وضعیت را در بین کشورهای منطقه در فاصله 2 سال 2010 تا 2012 تجربه کردند.

رتبه ایران از 18 در 2010 به 23 در سال 2012 رسیده است و دارای 5 رتبه نزول جایگاه است. جمع بندی اینکه پیش بینی می شود رشد اقتصادی ایران در سال 2012 چهار واحد درصد کمتر از میانگین منطقه باشد.
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٣٠-١١-١٣٩١, ١٠:٢٠

   

پر مبحث ترین ها