سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

آيت الله محمد يزدي:

رقابت هاي رايچ سياسي در مجلس خبرگان وجود ندارد

تا صبح امروز نامزدي خود را اظهار نکرده بودم و باهيچ کس بحث، صحبت،‌توافق، قرارداد، پيشنهاد و درخواست کمک و همراهي به هيچ وجه با احدي نداشته ام.

رئيس مجلس خبرگان رهبري گفت: به صراحت اعلام مي کنم رقابت هايي که در جاهاي ديگرمتداول است دراين مجلس متداول نبوده و نيست.

آيت الله محمد يزدي در مصاحبه با خبرگزاري صداوسيما افزود: صفا، ايمان، پاکي و خلوص مجلس خبرگان ايجاب مي کند که برخي کارهايي که در انتخابات جاهاي ديگر رواج دارد و کساني انجام مي دهند در اين جا وجود ندارد.

وي گفت: تا صبح امروز نامزدي خود را اظهار نکرده بودم و باهيچ کس بحث، صحبت،‌توافق، قرارداد، پيشنهاد و درخواست کمک و همراهي به هيچ وجه با احدي نداشته ام.

رئيس مجلس خبرگان رهبري افزود: حتي ديشب در جلسه هيات رئيسه که براي تنظيم دستور جلسه امروز برگزار شد وقتي مي خواستند درباره نامزدها صحبت کنند گفتم اين بحث را کنار بگذارند و بيان کردم که تدبير با بندگان و تقدير با خداوند است تا خدا چه خواهد که هر آنچه بخواهد همان خواهد شد.

وي گفت: ‌البته شنيده بودم که جناب هاشمي رفسنجاني مطرح است و نيز شنيده بودم که آيت الله شاهرودي و برخي آقايان محترم خبرگان مانند آيت الله مومن بناست مطرح شوند در شوراي نگهبان شنيده بودم که تصميم وي قطعي است اما اينکه در نهايت کانديدا بشود يا نشود نمي دانستم.

رئيس مجلس خبرگان رهبري افزود: هيچ توافق قبلي و بعدي با اين و آن نداشتم و چنين توافقاتي معمولا نيست.

آيت الله يزدي با تقبيح القاعات برخي جريان هاي سياسي و گمانه زني هاي رسانه اي در خصوص انتخاب رئيس خبرگان رهبري افزود: اينها معمولا برداشت هاي اشخاص بود درغير اينصورت در انتخابات خبرگان جز صفا، صداقت و يک رنگي نيست يعني توقعي غير از اين از علما نمي رود و جز مسئوليت چيز ديگري بر عهده آنان نيست.

رئيس مجلس خبرگان رهبري درباره علت کناره گيري آيت الله شاهرودي از کانديداتوري رياست اين مجلس نيز گفت: بنده اطلاعي از انگيزه وي ندارم اما شنيده بودم که او و آيت الله هاشمي رفسنجاني اعلام کرده بودندکه با يکديگر رقابت نخواهد کرد و تصور مي کنم پس از اينکه آيت الله شاهرودي در عمل ديد که آيت الله هاشمي رفسنجاني نامزد است کنار رفت.

آيت الله يزدي افزود:‌ البته بنده هم نمي خواستم با هيچ کس رقابت کنم و نکردم و حتي تا صبح امروز اعلام نکرده بودم که هستم يا نيستم چون دراينجا رقابت مطرح نيست و اينگونه رقابت ها مربوط به جاهايي است که شئون دنيوي مطرح باشد.

وي گفت: مسئوليت در اين مجلس بسيار سنگين است و اعضاي آن شخصيت هاي برجسته اي هستند و هر يک در استان خود وزنه اي براي مردم محسوب مي شوند کار در اين مجلس کار روحانيتي و حوزوي تلقي مي شود نه کارهاي مرتبط با ادارات و دواير دولتي و حکومتي که رقابت هاي گوناگون و متداول مطرح است.

آيت الله يزدي در پاسخ به پرسشي درباره پيام انتخابش به عنوان رئيس مجلس خبرگان رهبري گفت: بهترين پيامش همين است که به کساني که فکر مي کردند در اين انتخابات، بازيهاي سياسي مطرح است و شان اين جايگاه مقدس را تا حد رقابت هاي سياسي تنزل داده بودند ثابت شد که چنين رقابت هايي مطرح نيست.

وي تصريح کرد: در اين مجلس کار معنوي و علمايي مطرح است و مسلما بهترين پيام انتخاب امروز اين است که روشن کرد کساني که حدس هايي زده بودند قطعا اشتباه کرده بودند و بايد بدانند که اين حدس ها و پيش بيني ها چه درباره بنده و چه درباره ديگران اکثرا از منظر نگاه هاي فردي آنان است.

رئيس مجلس خبرگان رهبري همچنين در پاسخ به پرسشي درباره رويکردهاي اين مجلس در دوره مديريت جديد گفت: اين مجلس يکي از مقدس ترين نهادهاي نظام است که از علماي برجسته و منتخب مردم تشکيل شده است و هيات رئيسه و کميسيون هاي گوناگون آن طبق آيين نامه هاي داخلي هر يک وظايف مشخصي دارند.

آيت الله يزدي افزود:‌ طبق آنچه در راي گيري امروز گذشت در زمان يک ساله باقي مانده از اين دوره مجلس خبرگان قرار شد کميسيون ها ابقا شوندو در هيات رئيسه تغييراتي ايجاد شد همچنان که در راي گيري عصر امروز آقايان هاشمي شاهرودي و موحدي کرماني به عنوان نواب رئيس انتخاب و آقايان دري نجف آبادي و خاتمي هم به عنوان منشي ابقا شدند.

وي گفت: روند کارهاي خبرگان براساس وظايفي است که کميسيون ها دارندو بيشتر کميسيون ها نيز حداقل يک ماه يک بار و گاهي ماهانه دو بار تشکيل جلسه مي دهندوکارها را پيگيري مي کنند.

رئيس مجلس خبرگان رهبري افزود:‌ در کارهاي مجلس خبرگان تغييري احساس نمي شود که روند کار يا تصميم گيري ها تغيير کند بلکه براساس وظايف محوله که در قانون اساسي مشخص شده است به وظايف خوداعم از شناسايي ها ومراقبت ها عمل مي کنند براين اساس برنامه جديد وخاصي که لازمه کار جديدي باشد مطرح نيست و همان روندگذشته را خواهيم داشت منتهي مسئوليت ها تا حدي جابجا شد.

آيت الله يزدي همچنين با اشاره به حضور وزير خارجه در نشست نوبت صبح اجلاس خبرگان گفت: در ابتداي جلسه به آقاي ظريف گفتم آنچه که بايد در غير رسانه ها مطرح شود به اعضا بگويد نه آنچه در رسانه ها گفته شده و همه مي دانند و همينطور هم بحث شد و مطابق آيين نامه کاملا سري است.

رئيس مجلس خبرگان رهبري در پايان افزود:‌طبق برنامه در جلسه فردا نيز فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به مدت يک ساعت رويدادهاي منطقه را تبيين مي کند و به پرسش هاي اعضا پاسخ مي دهد.

telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١٩-١٢-١٣٩٣, ٢٣:١٣

   

پر مبحث ترین ها