سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

سفرهاشمی رفسنجانی به کرمان وشارلاتانیزم رسانه ای جریان افراط ونقاب!

شارلاتانیزم رسانه ای پنج قانون ماکیاولی دارد که هرفردمنصف وآگاه به مسائل سیاسی روزجامعه، براحتی می تواند اثر ونقش این قوانین را درخبرسازیهای رسانه های افراط ونقاب به نظاره نشیند:
اززمانیکه موضوع سفر آیت اله..هاشمی رفسنجانی به زادگاه خویش مطرح شده است ،رسانه های وابسته به جریان افراط واستبداد بخاطرترس ازجایگاه معنوی وسیاسی آیت اله..هاشمی رفسنجانی با عجله وشتاب ناشیانه ای شروع به خبرسازیهای دروغ وجهت دار نموده اند تا به باورخویش ،بلکه قامت خورشید را درزیر ابرهای سیاه مخفی نموده باشند.

امروز بنده برای اطلاع ازکم وکیف سفرآیت اله..هاشمی به کرمان، درگوگل کلمات "سفرآیت اله ..هاشمی به کرمان" را جستجو نمودم ،باکمال تعجب بجای دسترسی به اصل خبر ،باانبوه گمانه ها وتیترهای عجیب وغریب سایتهای زنجیره ای روبروشدم که متاسفانه غالب این رسانه ها عنوان ارزشی را به گروگان گرفته ودرنقاب عنوان ارزشی ،عملا" خط تهمت،دروغ، وشارلاتانیزم رسانه ای را پوشش داده اند.

از دروغ نیوزهای ترسویی که عنوان بی باکی به خودنهاده وبی حیایی را مرداف بی باکی تصورنموده اند تا سانسورنیوز وتحریف نیوزهای که ازنام شهیدرجایی بهره ابزاری برده اند،نادان جماعتی که با عنوان دانایی خبرسازی کاذب می نمایند تا بنگاههای تقطیع واستنباط سلیقه ای وابسته به کانونهای قدرت وفشار،همه وهمه دست به دست هم داده اند تا بلکه شخصیت رکین مورد اعتماد امام راحل ویاردیرین رهبری انقلاب را ترورشخصیت نمایند و....

شارلاتانیزم رسانه ای پنج قانون ماکیاولی دارد که هرفردمنصف وآگاه به مسائل سیاسی روزجامعه، براحتی می تواند اثر ونقش این قوانین را درخبرسازیهای رسانه های افراط ونقاب به نظاره نشیند:

*قانون سانسور،قانونی که دستکاری جهت دار دراصل خبر را پوشش می دهد وبنده این قانون را درخبرسازیهای رسانه های مغرض به وضوح تشخیص می دهم.

**قانون تشکیک، یعنی قانونی که باخبرسازی دروغ، دراصل خبرشک ودودلی درمخاطبان ایجاد می نماید ،مثل خبرسازی دروغ نادان نیوزی که تلاش کرده بود تا باگزارشهای کاغذی وصوری ازقول دانشجویان درافکارعمومی شک بوجود آورد که سفرآیت اله..هاشمی انگاربه ضرر افرادی ازجامعه می باشند وانگارقراراست این سفر حق وحقوق آنها را پایمال نماید!.

***قانون انحراف که بجای پردازش به اصل خبر باحاشیه پردازیهای کاذب وموج سازیهای دروغ ،اصل خبر را تحت الشعاع قرارمی دهد،همان قانونی که غالب رسانه های افراط واستبداد بدان بیماری گرفتار می باشند.

دروغ نیوزهای که درفصل سفرآیت اله..هاشمی بلافاصله یا خبر دادگاه مهدی یافائزه واخیرا" هم فاطمه هاشمی را بزرگ می نمایند تا مثلا" خود آیت اله..هاشمی را زیرسوال برده باشند.

رسانه های بی حیاییکه درزیرعنوان بی باکی دروغ وافتراء را پوشش می دهند وتازه ادعای بی باکی هم می نمایند ویااینکه خبردروغ خودرا درقالب ... اتقلاب به مخاطب تحمیل می نمایند!.

****قانون تقطیع واستنباط ،همان قانونی که کلام معناداری را برش داده وتنها کلمه یاجمله ناتمامی را منبع استنباط غلط خود برداشت می نمایند.

تا آیت اله..هاشمی مطلبی را بیان می فرمایند تاچراغ راه مردم شود،بلافاصله رسانه دروغ نیوز، چنان تعبیراتی را ازآیت اله... مطرح می نمایند که دقیقا" آرزوی خودشان می باشد تا بیان آیت اله..

*****قانون بزرگ نمایی وکوچک نمایی درجهت فرسایش وایجاد فراموشی،رویکردی که اصل خبر را کوچک می نماید وفرعیات دست چندمی را درشت می نماید تا به نتیجه غلط وغیراخلاقی منتج شود.

بیش ازیک هفته است که بنگاههای دروغ پردازی افراط ونقاب،انگارجانشان ازدهانشان بیرون می آید تا خبر سفر یاردیرین رهبری را مثل بچه آدمها پوشش دهند،یا اصل خبر راکتمان می کنند ویااینکه به تشکیک وسانسور پناه می برند،اصول غیراخلاقی که همین قوانین ماکیاولی هشت سال تمام تخم کینه ونفرت وتفرقه را درجامعه رواج داده بود.

حالا دروغ نیوزها هی ازنام شهدا وکلمات ارزشی برای خود نقاب درست کنند،آیا جریان افراط ونقاب بااین شارلاتانیزم رسانه ای بجز هزینه آفرینی برای مردم ونظام مقدس اسلامی، وبجز رواج بداخلاقیهای سیاسی واجتماعی ، کارکرد قابل دفاعی نیز می تواند داشته باشد؟

هرآدم ضعیف والبته بی ایمانی،براحتی می تواند دروغ بگوید،تهمت بزند،ناامنی روانی ایجاد کند،شایعه درست کند،وبالاخره نقش شیطان را بازی نماید ولی انسانهای بزرگی که دربرابر سیاه نمائیها ودروغ پردازیها توان ایستادگی دربرابر شیاطین را دارند،تاریخ آینده مملکت اسلامی را ایشان رقم خواهند زد ، واله...خیرالماکرین.

حسن فاتحی وبلاگ صداقت درسیاست
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢٨-٠٩-١٣٩٢, ١٢:۵٠

   

پر مبحث ترین ها