سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

دولت يازدهم نيازمند خانه تکاني است

دولت تدبير و اميد در قبال مردمي که آنان را انتخاب کردهاند وظايف مهم و حياتي به عهده دارد که مهمترين آن حفظ اميد در دل مردم با ايجاد رضايتمندي از عملکردهاست. به نظر ميرسد براي رسيدن به اين مقصود دولت يازدهم نيازمند يک خانه تکاني کوچک در ميان مديران خود است.
سال گذشته در چنين روزهایي مردم ايران با حضور در پاي صندوقهاي رأي حماسه به ياد ماندني خلق کردند.
روزنامه 19 دي در سال گذشته با تيتر "حماسه در حماسه" به استقبال اين حضور معنادار مردم رفت. حضور گسترده مردم در پاي صندوقهاي رأي حماسه بزرگ و پاسخ محکمي به چشمهاي ناپاک و دسيسههاي دشمان کينهتوز ملت ايران بود. اين حماسه با انتخاب دکتر حسن روحاني ابعاد گستردهتري يافت.

اکثريت قابل توجه مردم و هشتاد درصد شرکت کنندگان در انتخابات به گفتمان و مديريت احمدينژادي که در کانديداتوري دکتر جليلي تبلور يافته بود پاسخ "نه" دادند و اين "نه بزرگ" به جرياني که 8 سال کشور را دچار چالشهاي فراوان اقتصادي، سياسي و فرهنگي کرده بود و در سايه کاسبي از "فتنه سال 88" اميد داشت که همچنان مديريت کشور را به عهده داشته باشد، باعث زنده شدن اميد، در دل مردم و همه دلسوزان کشور شد.

نگاهي به سخنان مردمي که خواستار تغيير در وضعيت کشور بودند و ديدگاه آنها در اغلب رسانههاي داخلي و حتي خارجي نيز منعکس شد، نگراني عميق مردم از وضعيت آينده کشور را کاملا به تصوير ميکشد. "ميخواهيم کسي بيايد که وضعمان از اين بدتر نشود" جمله رايج مردم در کوي و برزن بود. در چنين فضايي فردي به صحنه آمد که شعارش "تدبير و اميد" بود. حمايت گسترده شخصيتها و جريانهاي سياسي باعث شد که مردم به اين شعار که گمشده حال و روزشان بود دل ببندند و با آراي خود تغييري را رقم بزنند که دنيا را بار ديگر متوجه بالندگي نظام جمهوري اسلامي کند.

بدين سان در شرايطي سخت و دشوار با همت مردم و مراقبتهاي مقام معظم رهبري از تحقق اراده ملت، دولت تدبير و اميد سکاندار دستگاه اجرايي کشور شد.
امروز يک سال از اين انتخاب آگاهانه گذشته است. شايد انتظار مردم از اين دولت بيش از آني بود که تحقق پيدا کرده است، ولي اگر کسي مدعي شود که دل نگراني مردم از وضعيت آينده کشور به مراتب کمتر نشده است، گرفتار بدبيني و دچار بي انصافي شده است.

دولت در بخش سياست خارجي و درمان فوق انتظار ظاهر شد. در بخش اقتصاد رشد تورم را مهار و آن را کاهش داد. فضايي به وجود آورد که آثار رواني تورم به حداقل ممکن برسد. نتيجه اين فضا در شکست پيش بينيهاي افزايش تورم بلافاصله با اجراي مرحله دوم هدفمندي خود را نشان داد.

در اين بخش دولت در رابطه با توزيع سبد کالا و اجراي مرحله دوم هدفمندي متأسفانه خوب عمل نکرد مردم با توجه به مديران با تجربهاي که دولت دارد انتظار عملکرد بهتري به ويژه در حمايت از توليد کنندگان دارند.

بخش فرهنگي "بيشترين چالش" را براي دولت يازدهم ايجاد کرده است. دولت نميتواند از مسئوليت خود در قبال فرهنگ مردم به معناي اعم آن و اهداف نظام جمهوري اسلامي شانه خالي کند، هر چند در اين رابطه مجموعهها و دستگاههاي زيادي در کشور وجود دارند که بايستي پاسخگو و هماهنگ باشند. اجراي سياستهاي فرهنگي نظام مقدس جمهوري اسلامي همواره گرفتار شعارهاي "متوهمانه" و يا "انفعالگرايانه" شده است. اجراي سياستهاي فرهنگي نظام مقدس جمهوري اسلامي براي اينکه مثل گذشته نشود و اين بار توفيق يابد نيازمند تدبير بايستهاي به دور از توهم و انفعال است.
علي ايحال، دولت تدبير و اميد در قبال مردمي که آنان را انتخاب کردهاند وظايف مهم و حياتي به عهده دارد که مهمترين آن حفظ اميد در دل مردم با ايجاد رضايتمندي از عملکردهاست. به نظر ميرسد براي رسيدن به اين مقصود دولت يازدهم نيازمند يک خانه تکاني کوچک در ميان مديران خود است.

مدير مسئول
telegram 19dey.com
نام شما    26 خرداد 1393 20:50
لطفا سری به شهرک صنعتی قنوات بزنید وضعیت اسف بار ان را ببینید کسی نیست به داد ما صنعتگران برسد
  • 0

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 1
همه مطالب تاریخ: ٢۶-٠٣-١٣٩٣, ١١:٠٠

   

پر مبحث ترین ها