سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

اطلاعات جعبه‌های سیاه هواپیما ایران140 بازخوانی شد

همچنین مقرر شد قطعات و تجهیزات مختلف هواپیما جهت انجام آزمایشاتی نظیر تست خستگی، بررسی ساختارهای مولکولی و متالوگرافی به آزمایشگاههای معتبر داخلی یا در صورت نیاز به مراکز خارجی ارسال شود.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از باز خوانی با موفقیت همه اطلاعات جعبه های سیاه هواپیما در هشتمین جلسه کمیته بررسی سانحه هواپیمای آنتونف 140خبرداد.

علیرضا جهانگیریان گفت: با تلاش و پیگیری مستمر کارشناسان داخلی و خارجی وعلیرغم وارد شدن صدمات زیاد به جعبه های سیاه این هواپیما همه اطلاعات ذخیره شده که برای بررسی علت سانحه نقش حیاتی دارند با موفقیت باز خوانی و در اختیار کمیته بررسی سانحه قرار گرفت.

وی اظهار کرد: در هشتمین جلسه کمیته بررسی سانحه هواپیمای آنتونف 140 توضیحاتی از دو گروه شاهدان عینی و بررسی سیستم های هواپیمای آنتونف 140 ارائه شد و اعضای کمیسیون به بحث و تبادل نظر پیرامون نتایج حاصل از بررسی اطلاعات خروجی از دستگاههای ثبت و ضبط پروازی FDR و CVR، پرداختند.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: همچنین مقرر شد قطعات و تجهیزات مختلف هواپیما جهت انجام آزمایشاتی نظیر تست خستگی، بررسی ساختارهای مولکولی و متالوگرافی به آزمایشگاههای معتبر داخلی یا در صورت نیاز به مراکز خارجی ارسال شود.

به گزارش ایسنا، وی خاطرنشان کرد: در این جلسه گزارشی از بازدید قاضی پرونده و اعضای معرفی شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور از شرکت هواپیمایی سپاهان ارائه و مقرر شد در جلسات آینده بررسی یافته های تخصصی دیگر گروه های کمیته به صورت کامل ارائه شود.
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١٢-٠۶-١٣٩٣, ١٩:٠١

   

پر مبحث ترین ها