سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

قوانین سقط جنین در کشور

برخوردها با سقط جنین در کشورمان براساس قوانین وضع شده بوده و برمبنای آن رفتار کرده و حرکت داریم.
رئیس پزشکی قانونی بابل با اشاره به اینکه سقط جنین در کشوری آزاد نیست، گفت: سقط جنین انتخابی در ایران پذیرفته شده نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، ، محمدحسین شکراللهی در دومین روز سمینار آموزشی قوانین و مشکلات حقوقی حرفه پزشکی در کارگاه آموزشی سقط جنین و قوانین مربوط به آن بیان داشت: سقط جنین از جمله مواردی است که پزشکان و متخصصان باید در آن بیشترین توجه و دقت را داشته باشند.

وی تصریح کرد: در برخورد با سقط جنین به سه دسته از آن روبه‌رو می‌شویم که ممکن است سقط جنین‌ها خودبه‌خودی، درمانی و انتخابی باشند.

این مسئول با اعلام اینکه 80 درصد سقط جنین‌های خودبه‌خودی در همان سه ماهه نخست حاملگی رخ می‌دهد، اذعان داشت: در این بخش قسمت عمده مشکلات کروموزومی بوده و سن بالای حاملگی و افزایش سن پدر و مادر در آن نقش دارد زیرا حاملگی در سنین بالا خطرات زیادی را شامل می‌شود.

متخصص پزشکی قانونی با اعلام اینکه در سقط جنین درمانی حتما باید اثبات شود که حاملگی و ادامه آن برای مادر و جنین خطرآفرین است، بیان کرد: استفاده از این سقط با رعایت قوانین و شرایط قانونی بوده و پس از تایید خطر، دستور آن صادر می‌شود.

شکراللهی با بیان اینکه برای سقط جنین انتخابی نیز خیلی دلیل علمی وجود ندارد، عنوان کرد: در کشورمان این سقط جنین پذیرفته شده نیست ولی در کشورهای غربی جزو موارد شایع مادران برای سقط جنین است.

این مسئول ادامه داد: در کشورهای مختلف نیز سقط درمانی براساس قوانین و مقررات‌شان بوده، البته در همه کشورها برای سقط محدودیت‌هایی وجود دارد و نمی‌توان گفت در کشوری سقط جنین آزاد است.

وی با اشاره به اینکه در سوگندنامه بقراط حکیم هم آمده است که وسیله سقط جنین را در اختیار هیچ یک از زنان نمی‌گذاریم، گفت: برخوردها با سقط جنین در کشورمان براساس قوانین وضع شده بوده و برمبنای آن رفتار کرده و حرکت داریم.

رئیس پزشکی قانونی بابل با اعلام اینکه کارشناسی و مرجع قانونی رسیدگی به مسائل سقط جنین قانونی در کشور پزشکی قانونی است، بیان داشت: این امر با درخواست از سوی مردم و مراجع قضایی انجام می‌شود با توجه به اینکه هیچ ارباب رجوع شخصی در پزشکی قانونی نداریم و حتما باید ارجاع از یک سیستم قضایی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به مسئله سقط جنین فقط در مراکز استان‌ها و تعدادی از شهرهای بزرگ شکل می‌گیرد، افزود: در مازندران نیز علاوه بر ساری بررسی‌ها در شهرستان بابل نیز دنبال می‌شود.

شکراللهی با بیان اینکه در موارد مجاز سقط جنین برای بیماری‌هایی با علل مادری و علل جنینی در برخی موارد نیز حرج مادر و مشکلات جنینی مطرح می‌شود، خاطرنشان کرد: در سقط جنین درمانی با ادامه حاملگی وخامت حال مادر و جنین حتی خطر مرگ را ایجاد می‌کند که در این زمینه باید سه پزشک متخصص اظهارنظر کرده و خطر جنین برای مادر را تایید کنند.

وی درباره سقط جنین درمانی، یادآور شد: زمان این سقط جنین‌ها باید قبل از دمیدن روح یا چهار ماه کامل از زمان لقاح باشد.

رئیس پزشکی قانونی بابل در پایان با اشاره به اینکه برای سقط جنین‌های غیردرمانی معمولا دیه کامل برای جنین دختر و پسر در نظر گرفته می‌شود، یادآور شد: پزشکان متخصص در این بین باید با معاینات دقیق دقت لازم را داشته باشند.ساری؛
قوانین سقط جنین در کشور
رئیس پزشکی قانونی بابل با اشاره به اینکه سقط جنین در کشوری آزاد نیست، گفت: سقط جنین انتخابی در ایران پذیرفته شده نیست.
به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران، ، محمدحسین شکراللهی در دومین روز سمینار آموزشی قوانین و مشکلات حقوقی حرفه پزشکی در کارگاه آموزشی سقط جنین و قوانین مربوط به آن بیان داشت: سقط جنین از جمله مواردی است که پزشکان و متخصصان باید در آن بیشترین توجه و دقت را داشته باشند.

وی تصریح کرد: در برخورد با سقط جنین به سه دسته از آن روبه‌رو می‌شویم که ممکن است سقط جنین‌ها خودبه‌خودی، درمانی و انتخابی باشند.

این مسئول با اعلام اینکه 80 درصد سقط جنین‌های خودبه‌خودی در همان سه ماهه نخست حاملگی رخ می‌دهد، اذعان داشت: در این بخش قسمت عمده مشکلات کروموزومی بوده و سن بالای حاملگی و افزایش سن پدر و مادر در آن نقش دارد زیرا حاملگی در سنین بالا خطرات زیادی را شامل می‌شود.

متخصص پزشکی قانونی با اعلام اینکه در سقط جنین درمانی حتما باید اثبات شود که حاملگی و ادامه آن برای مادر و جنین خطرآفرین است، بیان کرد: استفاده از این سقط با رعایت قوانین و شرایط قانونی بوده و پس از تایید خطر، دستور آن صادر می‌شود.

شکراللهی با بیان اینکه برای سقط جنین انتخابی نیز خیلی دلیل علمی وجود ندارد، عنوان کرد: در کشورمان این سقط جنین پذیرفته شده نیست ولی در کشورهای غربی جزو موارد شایع مادران برای سقط جنین است.

این مسئول ادامه داد: در کشورهای مختلف نیز سقط درمانی براساس قوانین و مقررات‌شان بوده، البته در همه کشورها برای سقط محدودیت‌هایی وجود دارد و نمی‌توان گفت در کشوری سقط جنین آزاد است.

وی با اشاره به اینکه در سوگندنامه بقراط حکیم هم آمده است که وسیله سقط جنین را در اختیار هیچ یک از زنان نمی‌گذاریم، گفت: برخوردها با سقط جنین در کشورمان براساس قوانین وضع شده بوده و برمبنای آن رفتار کرده و حرکت داریم.

رئیس پزشکی قانونی بابل با اعلام اینکه کارشناسی و مرجع قانونی رسیدگی به مسائل سقط جنین قانونی در کشور پزشکی قانونی است، بیان داشت: این امر با درخواست از سوی مردم و مراجع قضایی انجام می‌شود با توجه به اینکه هیچ ارباب رجوع شخصی در پزشکی قانونی نداریم و حتما باید ارجاع از یک سیستم قضایی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به مسئله سقط جنین فقط در مراکز استان‌ها و تعدادی از شهرهای بزرگ شکل می‌گیرد، افزود: در مازندران نیز علاوه بر ساری بررسی‌ها در شهرستان بابل نیز دنبال می‌شود.

شکراللهی با بیان اینکه در موارد مجاز سقط جنین برای بیماری‌هایی با علل مادری و علل جنینی در برخی موارد نیز حرج مادر و مشکلات جنینی مطرح می‌شود، خاطرنشان کرد: در سقط جنین درمانی با ادامه حاملگی وخامت حال مادر و جنین حتی خطر مرگ را ایجاد می‌کند که در این زمینه باید سه پزشک متخصص اظهارنظر کرده و خطر جنین برای مادر را تایید کنند.

وی درباره سقط جنین درمانی، یادآور شد: زمان این سقط جنین‌ها باید قبل از دمیدن روح یا چهار ماه کامل از زمان لقاح باشد.

رئیس پزشکی قانونی بابل در پایان با اشاره به اینکه برای سقط جنین‌های غیردرمانی معمولا دیه کامل برای جنین دختر و پسر در نظر گرفته می‌شود، یادآور شد: پزشکان متخصص در این بین باید با معاینات دقیق دقت لازم را داشته باشند.ساری؛
قوانین سقط جنین در کشور
رئیس پزشکی قانونی بابل با اشاره به اینکه سقط جنین در کشوری آزاد نیست، گفت: سقط جنین انتخابی در ایران پذیرفته شده نیست.
به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران، ، محمدحسین شکراللهی در دومین روز سمینار آموزشی قوانین و مشکلات حقوقی حرفه پزشکی در کارگاه آموزشی سقط جنین و قوانین مربوط به آن بیان داشت: سقط جنین از جمله مواردی است که پزشکان و متخصصان باید در آن بیشترین توجه و دقت را داشته باشند.

وی تصریح کرد: در برخورد با سقط جنین به سه دسته از آن روبه‌رو می‌شویم که ممکن است سقط جنین‌ها خودبه‌خودی، درمانی و انتخابی باشند.

این مسئول با اعلام اینکه 80 درصد سقط جنین‌های خودبه‌خودی در همان سه ماهه نخست حاملگی رخ می‌دهد، اذعان داشت: در این بخش قسمت عمده مشکلات کروموزومی بوده و سن بالای حاملگی و افزایش سن پدر و مادر در آن نقش دارد زیرا حاملگی در سنین بالا خطرات زیادی را شامل می‌شود.

متخصص پزشکی قانونی با اعلام اینکه در سقط جنین درمانی حتما باید اثبات شود که حاملگی و ادامه آن برای مادر و جنین خطرآفرین است، بیان کرد: استفاده از این سقط با رعایت قوانین و شرایط قانونی بوده و پس از تایید خطر، دستور آن صادر می‌شود.

شکراللهی با بیان اینکه برای سقط جنین انتخابی نیز خیلی دلیل علمی وجود ندارد، عنوان کرد: در کشورمان این سقط جنین پذیرفته شده نیست ولی در کشورهای غربی جزو موارد شایع مادران برای سقط جنین است.

این مسئول ادامه داد: در کشورهای مختلف نیز سقط درمانی براساس قوانین و مقررات‌شان بوده، البته در همه کشورها برای سقط محدودیت‌هایی وجود دارد و نمی‌توان گفت در کشوری سقط جنین آزاد است.

وی با اشاره به اینکه در سوگندنامه بقراط حکیم هم آمده است که وسیله سقط جنین را در اختیار هیچ یک از زنان نمی‌گذاریم، گفت: برخوردها با سقط جنین در کشورمان براساس قوانین وضع شده بوده و برمبنای آن رفتار کرده و حرکت داریم.

رئیس پزشکی قانونی بابل با اعلام اینکه کارشناسی و مرجع قانونی رسیدگی به مسائل سقط جنین قانونی در کشور پزشکی قانونی است، بیان داشت: این امر با درخواست از سوی مردم و مراجع قضایی انجام می‌شود با توجه به اینکه هیچ ارباب رجوع شخصی در پزشکی قانونی نداریم و حتما باید ارجاع از یک سیستم قضایی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه رسیدگی به مسئله سقط جنین فقط در مراکز استان‌ها و تعدادی از شهرهای بزرگ شکل می‌گیرد، افزود: در مازندران نیز علاوه بر ساری بررسی‌ها در شهرستان بابل نیز دنبال می‌شود.

شکراللهی با بیان اینکه در موارد مجاز سقط جنین برای بیماری‌هایی با علل مادری و علل جنینی در برخی موارد نیز حرج مادر و مشکلات جنینی مطرح می‌شود، خاطرنشان کرد: در سقط جنین درمانی با ادامه حاملگی وخامت حال مادر و جنین حتی خطر مرگ را ایجاد می‌کند که در این زمینه باید سه پزشک متخصص اظهارنظر کرده و خطر جنین برای مادر را تایید کنند.

وی درباره سقط جنین درمانی، یادآور شد: زمان این سقط جنین‌ها باید قبل از دمیدن روح یا چهار ماه کامل از زمان لقاح باشد.

رئیس پزشکی قانونی بابل در پایان با اشاره به اینکه برای سقط جنین‌های غیردرمانی معمولا دیه کامل برای جنین دختر و پسر در نظر گرفته می‌شود، یادآور شد: پزشکان متخصص در این بین باید با معاینات دقیق دقت لازم را داشته باشند.
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١٣-٠٩-١٣٩٣, ٢٢:۵٠

   

پر مبحث ترین ها