سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

شرکت «آسمان» رکورد دار تاخير پروازها شد

شرکت هواپيمايي آسمان نيز در دي ماه 623 پرواز در اين فرودگاه انجام داد که 334 پرواز اين شرکت با تاخير مواجه شد


طبق گزارش سازمان هواپيمايي کشوري در دي ماه سال جاري شرکت هواپيمايي آسمان 623 پرواز از فرودگاه مهرآباد انجام داد که 334 پرواز آن با تاخير انجام شده است.

به گزارش ایرنا, آمار تعداد پروازهاي هوايي بدهکارترين شرکت هوايي ايران نشان مي دهد در دي ماه سال جاري بيش از 53 درصد پروازهاي شرکت هوايي آسمان در فرودگاه مهرآباد با تاخير انجام شده که اين امر باعث سرگرداني مسافران اين شرکت در پرتردد ترين فرودگاه کشور شده است.

براساس اين گزارش، سهم شرکت آسمان از کل تاخير پروازهاي هوايي در فرودگاه مهرآباد تهران در دي ماه سال جاري 24 درصد بوده و اين شرکت موفق شده تاخيرات يک چهارم پروازهاي هوايي فرودگاه مهرآباد را به خود اختصاص دهد.

سازمان هواپيمايي کشوري در اين گزارش اعلام کرده است: از 460 پرواز شرکت آتا اير 147 پرواز آن تاخير داشته و اترک اير نيز از 92 پرواز در دي ماه سال جاري 35 پرواز خود را با تاخير انجام داده است.

همچنين شرکت ايران اير در دي ماه سال جاري در اين فرودگاه 642 پرواز انجام داد که 301 پرواز آن با تاخير بوده و ايران ايرتور نيز از 159 پرواز خود 60 پرواز را با تاخير انجام داده است.

در اين ماه شرکت هوايي تابان 137 پرواز از مهرآباد انجام داد که 60 پرواز آن با تاخير بوده، شرکت هوايي نفت از 175 پرواز 103 پرواز خود را با تاخير انجام داده و زاگرس اير از 423 پرواز 88 پرواز خود را در مهرآباد با تاخير انجام داده است.

شرکت هوايي قشم اير در دي ماه سال جاري در فرودگاه مهرآباد 322 پرواز داشت که 79 پرواز آن با تاخير انجام شده و از 203 پرواز کاسپين 29 پرواز آن با تاخير به مقصد خود پرواز کرده است.

همچنين شرکت هوايي کيش اير در اين ماه انجام 299 پرواز را در برنامه داشته که 107 پرواز آن تاخير داشته، از 681 پرواز ماهان 253 پرواز با تاخير انجام شده و شرکت هوايي معراج نيز از 104 پرواز 17 پرواز را با تاخير انجام داده است.

آمار سازمان هواپيمايي کشوري از فرودگاه مهرآباد حاکي است که شرکت ماهان در دي ماه 93 با انجام 689 پرواز 16 درصد از کل پروازها را به خود اختصاص داد که 253 پرواز اين شرکت با تاخير مواجه شد و سهم تاخير شرکت هواپيمايي ماهان از ميزان کل تاخيرها 12 درصد و سهم پرواز اين شرکت از کل پروازهاي انجام شده در دي ماه نيز 16 درصد بود که ميانگين تاخير هر پرواز ماهان 21 دقيقه بود.

شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي (هما)نيز با انجام 642 پرواز 15 درصد از کل پروازهاي دي ماه مهرآباد را به خود اختصاص داد و از تعداد 624 پرواز انجام شده توسط اين شرکت در اين ماه 301 پرواز با تاخير مواجه شد که 20 درصد از ميزان کل تاخيرها را به خود اختصاص داد و ميانگين تاخير هر پرواز شرکت هواپيمايي ايران اير 36 دقيقه بود.

شرکت هواپيمايي آسمان نيز در دي ماه 623 پرواز در اين فرودگاه انجام داد که 334 پرواز اين شرکت با تاخير مواجه شد، سهم تاخير شرکت هواپيمايي آسمان از کل تاخيرهاي پروازي 24 درصد و سهم پرواز اين شرکت از کل پروازها 54 درصد بود و ميانگين تاخير هر پرواز اين شرکت نيز بيش از 45 دقيقه بوده است.

براساس اين گزارش شرکت هواپيمايي آتا در دي ماه امسال 460 پرواز انجام داد که 147 پرواز اين شرکت با تاخير مواجه شد، سهم تاخير پروازهاي شرکت آتا از ميزان کل تاخيرها 8 درصد و سهم پروازهاي اين شرکت از کل پروازها نيز 11 درصد بود که 32 درصد از پروازهاي اين شرکت با تاخير مواجه بوده و ميانگين تاخير هر پرواز شرکت آتا نيز 19 دقيقه بوده است.

شرکت هواپيمايي زاگرس نيز 423 پرواز را در دي ماه 93 در مهرآباد انجام داد که 88 پرواز اين شرکت با تاخير مواجه شد، سهم تاخير اين شرکت از ميزان کل تاخيرها 4 درصد و سهم پروازهاي اين شرکت از کل پروازها نيز 10 درصد بود، ضمن اينکه 21 درصد از پروازهاي شرکت هواپيمايي زاگرس در دي ماه تاخير داشت و ميانگين تاخير هر پرواز شرکت هواپيمايي زاگرس 11 دقيقه بود.

در اين ماه شرکت هواپيمايي قشم اير 322 پرواز را در اين فرودگاه انجام داد که 25 درصد آن با تاخير انجام شده و سهم تاخير اين شرکت از ميزان کل تاخيرها 5 درصد و سهم پروازهاي اين شرکت از کل پروازها 7 درصد و ميانگين تاخير هر پرواز شرکت هواپيمايي قشم نيز 19 دقيقه در هر پرواز بود.

شرکت هواپيمايي کيش اير 299 پرواز را در دي ماه انجام داد که 107 پرواز اين شرکت در اين ماه تاخير داشت، سهم تاخيرهاي اين شرکت از ميزان کل تاخيرهاي پروازي 6 درصد و سهم پرواز هر شرکت از کل پروازها نيز 7 درصد بود که ميانگين تاخير هر پرواز اين شرکت 25 دقيقه در هر پرواز بوده است.

براساس اين گزارش 107پرواز از 203 پرواز شرکت هواپيمايي کاسپين در دي ماه امسال با تاخير مواجه شد که 2 درصد از ميزان کل تاخيرهاي پروازي را به خود اختصاص داد، سهم پرواز کاسپين از کل پروازهاي انجام شده در دي ماه در مهرآباد 5 درصد و ميانگين تاخير هر پرواز اين شرکت در اين ماه 12 درصد بود.

شرکت هواپيمايي نفت 175 پرواز را در دي ماه انجام داد که نسبت به تعداد پروازهاي انجام شده بيشترين تاخير را دارد به طوري که 59 درصد از پروازهاي اين شرکت يعني معادل 103 پرواز با تاخير مواجه شد و ميانگين تاخير هر پرواز اين شرکت نيز 41 دقيقه بوده است.

در اين ماه 38 درصد پرواز شرکت هواپيما ايران ايرتور با تاخير انجام شد و سهم تاخير شرکت هواپيمايي ايرتور از ميزان کل تاخيرها 5 درصد و سهم پروازهاي اين شرکت از کل پروازها 4 درصد و ميانگين تاخير هر پرواز اين شرکت نيز 37 دقيقه بود.

شرکت هواپيمايي تابان نيز 137 پرواز را در دي ماه در مهر آباد انجام داد که 60 پرواز اين شرکت با تاخير مواجه شد، سهم تاخير اين شرکت از ميزان کل تاخيرها 4درصد و سهم پروازهاي اين شرکت نيز از تعداد کل پروازها 3 درصد بوده و 44 درصد از پروازهاي شرکت هواپيمايي تابان در اين ماه با تاخير مواجه شد که ميانگين تاخير آن 35 دقيقه بود.

شرکت هواپيمايي معراج نيز در اين ماه 104 پرواز را از تعداد کل پروازها به خود اختصاص داد که 17 پرواز اين شرکت در اين ماه تاخير داشت، سهم تاخير شرکت هواپيمايي معراج از کل تاخيرها يک درصد و سهم پرواز اين شرکت از کل پروازها نيز 2 درصد بوده و 16 درصد از پروازهاي اين شرکت تاخير داشت که ميانگين تاخير هر پرواز اين شرکت 7 دقيقه بوده است.

براساس اين گزارش در دي ماه سال جاري در مجموع 4 هزار و 328 پرواز توسط 13 شرکت هوايي در فرودگاه مهرآباد انجام شد که با توجه به شرايط آب و هوايي فصل زمستان و محدوديت هاي عملياتي در فرودگاه ها خصوصاً در استان هاي خوزستان و خراسان, حجم زيادي از تاخيرات به علت شرايط بدي جوي بوده است.

telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١٢-١٢-١٣٩٣, ٢١:٣٧

   

پر مبحث ترین ها