سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

پرداخت هزینه های درمانی بیماران خاص از سوی بیمه سلامت

درپنجاه وهفتمین جلسه شورای عالی بیمه تمام لوازم مصرفی بیمه های خاص را نیزتحت پوشش بیمه قرار دادیم وهر روز بسته خدمات بیماران خاص درسازمان بیمه سلامت اثربخش تر وهزینه های بیماران خاص به حداقل می رسد.

مدیرعامل بیمه سلامت ایران گفت که این سازمان تلاش دارد تا در سال 94 برخی از فرانشیزها را که در حد یک یا دو درصد از بیماران خاص دریافت می شود، حذف کند و همه هزینه های این بیماران را بیمه سلامت تقبل کند.
 
انوشیروان محسنی بندپی در گفت و گو با خبرنگاران، درخصوص لزوم توجه به بیماران خاص، گفت: درپنجاه وهفتمین جلسه شورای عالی بیمه تمام لوازم مصرفی بیمه های خاص را نیزتحت پوشش بیمه قرار دادیم وهر روز بسته خدمات بیماران خاص درسازمان بیمه سلامت اثربخش تر وهزینه های بیماران خاص به حداقل می رسد.

مدیرعامل بیمه سلامت ایران درخصوص همسان سازی بیمه ها نیز گفت: همه رویه های سازمان های بیمه گر را برای همسان سازی بکارگرفته ایم. 7 گروه کارشناسی مشخص شده اند. نحوه رسیدگی به اسناد، خرید خدمات وهمچنین جمعیت هدف را شناساسی وهمه سازمان های بیمه گر پایه را مکلف کردیم براساس سیاست های وزارت تعاون، کار ورفاه ازاین وحدت رویه تبعیت کنند تا مقدمات این کار بزرگ که تجمیع بیمه هاست فراهم آید.

محسنی بندپی در ادامه با تاکید بر اینکه به داروخانه ها علاوه بر پرداخت طلب، پیش پرداخت نیز صورت می گیرد، اظهار داشت: داروخانه ها اسناد طلب شان را آماده کنند.

مدیر عامل بیمه سلامت با اشاره به خودکفایی دارو در کشور، گفت: قبل ازشکل گیری بیمه سلامت دربخش بیمه اقشار مختلف جامعه 3 نگرانی وجود داشت، اول برخوردار نبودن جامعه ازدفترچه بیمه، دوم عدم حفاظت ازمردم خصوصاً قشر آسیب پذیرجامعه دربرابر هزینه های درمان وسوم نبود کیفیت سلامت درجامعه بود که این موارد ازدغدغه های جدی مقام معظم رهبری وریاست جمهوری بود.

وی با تاکید بر اینکه با اقدامات دولت در حوزه سلامت و شکل گیری بیمه سلامت این دغدغه ها برطرف واعتماد مردم نسبت به درمان بیشترشد، گفت: ازاهداف سازمان بیمه سلامت غربال گری مردم ازقبل از تولد خواهد بود. ما نباید منتظر بمانیم تا بیماری به سراغ مردم مابرود، بلکه باخود مراقبتی باید اقدامات پیشگیرانه داشته باشیم.

به گزارش ایرنا، مدیرعامل بیمه سلامت با اشاره به تعداد زیاد مبتلایان به دیابت در کشور، گفت: 7 تا 10 درصد مردم کشورما دیابت دارند وحدود 3 درصد آنان ازاینکه دیابت دارند، بی خبرند که باید در این خصوص اطلاع رسانی دقیق داشته باشیم و تلاش ما در این حوزه باشد.

1535

telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١۴-٠١-١٣٩۴, ٢٢:۵١

   

پر مبحث ترین ها