سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

تاخیر در 50 درصد پروازهای فرودگاه مهرآباد

بروز شده : ٢-٠٣-١٣٩۴, ٢٢:٢٨    نسخه چاپی    
طبق گزارش سازمان هواپیمایی کشوری در اسفند ماه سال جاری در مجموع 4 هزار و 364 پرواز از طریق فرودگاه مهرآباد انجام شد که 2 هزار و 613 مورد آن با تاخیر انجام شده است.

طبق گزارش سازمان هواپیمایی کشوری در اسفند ماه سال جاری در مجموع 4 هزار و 364 پرواز از طریق فرودگاه مهرآباد انجام شد که 2 هزار و 613 مورد آن با تاخیر انجام شده است.

به گزارش ایرنا، آمار سازمان هواپیمایی کشوری نشان می دهد که بیش از 50 درصد پروازهای پرترددترین فرودگاه کشور که سالانه بیش از 14 میلیون مسافر در آن پذیرش و اعزام می شود با تاخیر انجام شده است.

در این گزارش آمار جزییات تاخیر پروازهای هوایی 14 شرکت هواپیمایی آتا، آسمان، اترک، ایران ایر، ایران ایرتور، پویا ایر، تابان، نفت ایر، زاگرس، قشم ایر، کاسپین، کیش ایر، ماهان و معراج در اسفند ماه سال 93 اعلام شده است.

براساس این گزارش، سهم شرکت هواپیمایی آتا از کل پروازهای مهرآباد در آخرین ماه سال گذشته 444 پرواز بود که 230 پرواز این شرکت با تاخیر مواجه شد که سهم تاخیر شرکت هواپیمایی آتا از میزان کل تاخیرها 9 درصد و سهم پروازهای این شرکت از کل پروازها نیز 10 درصد بود و میانگین تاخیر هر پرواز این شرکت 39 دقیقه بوده است.

سهم شرکت هواپیمایی آسمان از کل پروازهای فرودگاه مهرآباد در اسفند سال گذشته 592 پرواز بود که 446 پرواز این شرکت با تاخیر مواجه شد.

میزان تاخیرهای این ایرلاین از میزان کل تاخیرها 22 درصد و سهم پروازهای این شرکت از کل پروازها 14 درصد بود؛ ضمن اینکه میانگین تاخیر هر پرواز این شرکت هواپیمایی در اسفند سال گذشته 75 دقیقه بود.

شرکت هواپیمایی اترک نیز 76 پرواز را از 4 هزار و 364 پرواز انجام شده در اسفندماه سال گذشته به خود اختصاص داد که 53 پرواز این شرکت در این ماه با تاخیر مواجه شد، سهم تاخیرهای اترک ایر از میزان کل تاخیرها و سهم پروزاهای این شرکت از کل پروازها 2 درصد بود و میانگین تاخیر هر پرواز این ایرلاین 51 دقیقه بوده است.

در این ماه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران 608 پرواز را در آخرین ماه سال گذشته از فرودگاه مهرآباد انجام داد که بعد از هواپیمایی ماهان دومین ایرلاین از نظر بیشترین پرواز از این فرودگاه در اسفند ماه سال 93 بود.

تعداد تاخیرهای این شرکت 482 پرواز بود، سهم تاخیرهای این ایرلاین از میزان کل تاخیرها 20 درصد و سهم پروازهای این شرکت هواپیمایی از کل پروازها 14درصد بود و میانگین تاخیر هر پرواز این شرکت نیز 65 دقیقه بود.

شرکت هواپیمایی ایرتور نیز 134 پرواز را از فرودگاه مهرآباد در اسفند سال گذشته انجام داد که 93 پرواز این شرکت تاخیر داشت. سهم تاخیرهای این ایرلاین از میزان کل تاخیرها 4 درصد و سهم پروازهای این شرکت از کل پروازها 3 درصد و میانگین تاخیر هر پرواز این ایرلاین در این ماه 60 دقیقه بود.

همچنین سهم شرکت هواپیمایی پویا ایر از 4 هزار و 364 پرواز انجام شده در اسفند ماه گذشته از فرودگاه مهرآباد 41 پرواز بود که 9 پرواز از این تعداد با تاخیر انجام شد و سهم تاخیرهای این ایرلاین از میزان کل تاخیرها صفر درصد و سهم پروازهای این شرکت از کل پروازها یک درصد بود، ضمن اینکه میانگین تاخیر هر پرواز این شرکت 21 دقیقه بوده است.

شرکت هواپیمایی تابان نیز در اسفند ماه سال گذشته تعداد 170 پرواز را از کل پروازهای مهرآباد به خود اختصاص داد که 84 پرواز این شرکت با تاخیر مواجه شد، سهم تاخیرهای این شرکت هواپیمایی از میزان کل تاخیرها 4 درصد و سهم پروازهای این شرکت از کل پروازها 4 درصد و میانگین تاخیر هر پرواز شرکت هواپیمایی تابان در همان مدت 51 دقیقه بود.

براساس این گزارش، شرکت حمل و نقل هوایی نفت نیز 167 پرواز را در اسفندماه سال گذشته انجام داد که 114 پرواز این شرکت تاخیر داشت؛ سهم تاخیرهای این ایرلاین از میزان کل تاخیرها 5 درصد و سهم پروازهای این شرکت از کل پروازها نیز 4 درصد بود و میانگین تاخیر هر پرواز شرکت حمل و نقل هوایی نفت 61 دقیقه بود.

شرکت هواپیمایی زاگرس نیز 468 پرواز از کل پروازهای مهرآباد در اسفند سال گذشته را به خود اختصاص داد که 236 پرواز این ایرلاین تاخیر داشت، سهم تاخیرهای این ایرلاین از میزان کل تاخیرها 8 درصد و سهم پروازهای این شرکت از کل پروازها نیز 11 بود و میانگین تاخیر هر پرواز زاگرس ایر نیز در این ماه 32 دقیقه بود.

در اسفند ماه سال گذشته 322 پرواز توسط شرکت هواپیمایی قشم ایر انجام شد که از این میزان 191 پرواز با تاخیر مواجه شد که سهم تاخیرهای این ایرلاین از میزان کل تاخیرها 7 درصد و سهم پروازهای این شرکت از کل پروازها 7 درصد بود و میانگین تاخیر هر پرواز شرکت هواپیمایی قشم نیز 42 دقیقه بوده است.

طبق گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، در این ماه 183 پرواز نیز توسط شرکت هواپیمایی کاسپین از فرودگاه مهرآباد انجام شد که 89 پرواز این شرکت با تاخیر مواجه شد، سهم تاخیرهای این شرکت هواپیمایی از میزان کل تاخیرها 3 درصد و میانگین تاخیر هر پرواز کاسپین ایر در اسفند سال گذشته 31 دقیقه بود.

شرکت هواپیمایی کیش نیز در اسفند سال گذشته 309 پرواز را از فرودگاه مهرآّباد انجام داد که سهم تاخیرهای این ایرلاین از میزان کل تاخیرها 5 درصد و سهم پروازهای این شرکت از کل پروازها 7 درصد و میانگین تاخیر هر پرواز کیش ایر نیز در همان مدت 31 دقیقه بود.

شرکت هواپیمایی ماهان نیز در این ماه با انجام 731 پرواز بیشترین پروازهای فرودگاه مهرآباد را به خود اختصاص داد که 393 پرواز این شرکت با تاخیر مواجه شد که سهم تاخیرهای این شرکت هواپیمایی از میزان کل تاخیرها 11 درصد و میانگین تاخیر هر پرواز شرکت هواپیمایی ماهان 31 دقیقه بود.

شرکت هواپیمایی معراج نیز 119 پرواز را از کل 4 هزار و 364 پروازهای انجام شده در اسفند سال گذشته را در فرودگاه مهرآباد به خود اختصاص داد که سهم تاخیرهای این شرکت هواپیمایی از میزان کل تاخیرها یک درصد و سهم پروازهای این شرکت از کل پروازها 3 درصد بود و میانگین تاخیر هر پرواز شرکت هواپیمایی معراج نیز 14 دقیقه بوده است. ..

telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢-٠٣-١٣٩۴, ٢٢:٢٨

   

پر مبحث ترین ها