سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

پیروزی تاریخی تیم ملی والیبال در خاک برزیل/برزیل صفر - ایران 3

والیبال ایران توانست در خاک برزیل، تیم ملی این کشور را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد.
- والیبال ایران توانست در خاک برزیل، تیم ملی این کشور را با نتیجه سه بر صفر شکست دهد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود مقابل برزیل در لیگ جهانی، با ترکیب سعید معروف، محمد موسوی، شهرام محمودی، میرزاجانپور، تشکری و فرهاد قائمی به میدان رفت.

ایران در این مسابقه اولین امتیاز را گرفت که این امتیاز حاصل ضربه آبشار شهرام محمودیو برخورد آن با دست مدافع برزیل بود که توپ به بیرون زمین رفت. دومین امتیاز را هم ایران گرفت که این امتیاز با سرویس معروف کسب شد. اما سومین امتیاز به بازیکنان برزیل رسید تا آن‌ها شروع کننده بازی باشند. سرویس برزیلی‌ها هم توسط بازیکنان ایران دفاع شد که تشکری توپ را داخل زمین برزیل خواباند. پس ازآن برزیلاز دفاع روی تور ناقص ایران استفاده کرد تا دومین امتیاز را بگیرد.

تور مانع عبور توپ برزیل در سرویس بعدی شد ا ایران به امتیاز چهار برسد. امتیاز پنجم هم توسط آبشار ضعیف برزیلی‌ها به ثبت رسید تا برتری ایران همچنان حفظ شود. بازیکنان ایران که امروز مسابقه را خوب شروع کرده بودند، این روند را ادامه دادند و میرزاجانپور با آبشار خوبی که زد، ایران را به امتیاز ششم رساند. برزیل هم بلافاصله خودش را به امتیاز پنج رساند تا فاصله بیشتر نشود. برزیل سرویس بعدی را هم خراب کرد تا ایران هفتمین امتیاز را بگیرد. دفاع روی تور ایران هم خوب کار می‌کرد تا جایی که برزیلی‌ها نمی‌توانستند اکثر توپ‌های خود را در زمین ایران بخوابانند. سعید معروف با دفاع روی توری که انجام داد هشتمین امتیاز را گرفت تا روحیه بازیکنان بالاتر برود.

محمد موسوی بعد از تایم اوت سرویس زد که مدافعان برزیل توپ را دفع کردند و یک آبشار زیبا از بازیکن برزیل، این تیم را به امتیاز ششم رساند. امتیاز نهم را زمانی ایران گرفت که برزیلی‌ها نتوانستند ضربه بازیکن ایران را دفع کنند و برای دفع آن، بازیکن برزیل خودش را روی تبلیغات دور زمین انداخت. پس از آن برزیل امتیازهای هفتم و هشتم را هم گرفت تا اختلاف به یک امتیاز برسد. امتیاز نهم هم پس از آن برای برزیل ثبت شد تا امتیازها مساوی شود. اما سرویس بد بازیکن برزیل ایران را به امتیاز دهم رساند و پس از آن دفاع روی تور خوب از تشکری، امتیاز یازدهم را برای ایران به ارمغان آورد.

برزیل اما اجازه نمی داد فاصله زیاد شود و با یک آبشار محکم، به امتیاز دهم رسید. پس از آن شاگردان کواچ امتیاز دوازدهم را هم گرفتند اما برزیل بلافاصله امتیازش را به یازده رساند. شهرام محمودی اما دوباره با یک آبشار زیبا فاصله را به دو امتیاز رساند. دفاع میرزاجانپور، امتیاز بعدی را به همراه داشت تا فاصله به سه امتیاز برسد. شهرام محمودی سرویس را زد که برزیلی‌ها آبشار را در منطقه پنج ایران خواباندند. مارسیو بازیکن برزیل سرویس تیمش را زد که فرهاد قائمی پس از دفاع موسوی، با یک آبشار زیبا امتیاز ایران را به 15 رساند. پس از آن زننده سرویس ایران میرزاجانپور بود که توپ او به بیرون رفت و برزیل 13 امتیازی شد. اما شاگردان کواچ شانزدهمین امتیاز را بلافاصله گرفتند تا فاصله 3 امتیازی را حفظ کنند. پس از این امتیاز، دومین استراحت فنی گرفته شد تا مربیان برای شاگردان خود صحبت کنند.

محمد موسوی پس از استراحت فنی سرویس ایران را زد که توپ او به تور برخورد کرد. رافائل هم سرویس برزیل را زد که ایران دفاع کرد اما توپ برگشتی را بازیکنان برزیلی در زمین ایران خواباندند. بازیکنان ایران که دو امتیاز داده بودند، اجازه ندادند برزیل سومین امتیاز متوالی را هم بگیرد و امتیاز هفدهم را به نام خود ثبت کردند. برزیلی‌ها که هفته آینده باید در ایران به مصاف تیم ملی ایران بروند،‌امتیاز بعدی را گرفتند اما خیلی زود یک امتیاز دیگر به ایران دادند تا ایران 18 - 16 از حریف جلو بیفتد. شهرام محمودی هم با آبشاری زیبا ایران رابه امتیاز نوزده رساند. مربی برزیل که می دید تیمش به باخت در ست اول نزدیک شده، وقت دوباره استراحت فنی گرفت.

پس از استراحت فنی قائمی سرویس را زد که توپ را برزیلی‌ها دفع کردند اما توپ برگشتی با تعلل رافائل مواجه شد که امتیاز به ایران رسید. سیدائو اما اجازه نداد فاصله بیشتر از این شود و هفدهمین امتیاز را برای برزیل گرفت. با این حال آبشار بد هم تیمی او، امتیاز 21 را به ایران رساند. دفاعر روی تور خوب از محمد موسوی، با امتیاز 22 همراه بود و فاصله امتیازها را به 5 رساند. مربی برزیل پس از این امتیاز، دوباره برای تیمش استراحت گرفت.

با از سر گیری مسابقه، برزیل دوباره یک امتیاز به ایران داد تا فاصله به 6 امتیاز برسد. سرویس خوب تشکری هم امتیاز بیست و چهار را به ایران داد تا پس از آ» برزیل بالاخره یک امتیاز بگیرد و فاصله 7 امتیازی را به 6 امتیاز برساند. سرویس بازیکن برزیل هم توسط مدافعان ایران برگردانده شد اما مصدومیت بازیکن برزیل، باعث توقف مسابقه شد. پس از آن آبشار شهرام محمودی بیست و پنجمین امتیاز را برای ایران به ارمغان آورد تا شاگردان کواچ ست اول را با فاصله 7 امتیاز و با امتیاز 25 - 18 ، با موفقیت به پایان برسانند. ایران در این ست حتی یک لحظه هم اجازه نداد برزیل جلو بیفتد و در تمام لحظات، ایران از حریف جلو بود.

با شروع ست دوم، دوباره بازیکنان ایران اولین امتیاز را گرفتند. اما امتیاز دوم به برزیلی‌ها رسید تا فاصله از همین ابتدا زیاد نشود. ایران دومین امتیاز را هم با دفاع ناقص برزیل گرفت و البته پس از آن دوباره به حریف امتیاز داد. امتیاز سوم هم با آبشار خوب میرزاجانپور به ایران رسید تا شاگردان کواچ همچنان اجازه نداده باشند حریف حتی یک لحظه هم از ایران جلو بیفتد. چهارمین امتیاز هم با دفاع خوب محمد موسوی به دست آمد. سرویس تشکری اما تبدیل به امتیاز نشد و در برگشت، برزیلی‌ها سومین امتیاز را گرفتند. البته سرویس برزیل هم به بیرون رفت تا ایران پنجمین امتیاز را بگیرد. شهرام محمودی زننده سرویس ایران بود که ضربه او دفاع شد و داخل زمین ایران جای گرفت تا برزیل به چهارمین امتیاز برسد. پس از آن آبشار محمد موسوی به بیرون رفت تا امتیازها 5-5 مساوی شود.
سرویس بازیکن برزیل هم پس از آن به بیرون رفت تا ایران به ششمین امتیاز برسد. یک دفاع خوب از بازیکنان ایران هم به هفتمین امتیاز منجر شد. اما برزیل سریعا امتیاز ششم خود را گرفت. هشتمین امتیاز با آبشار فرهاد قائمی به دست آمد تا مربی برزیل دوباره برای تیمش وقت استراحت فنی بگیرد.

برزیل پس از استراحت فنی امتیاز هفتم را گرفت تا اختلاف به یک امتیاز برسد. اما پس از آن خطای بازیکنان برزیل امتیاز نهم را برای ایران به همراه داشت. سعید معروف زننده سرویس ایران بود که توپ را برزیلی‌ها برگرداندند و توپ پس از چند بار رفت و برگشت در زمین ایران و برزیل، سرانجام تبدیل به امتیازی برای برزیلی‌ها شد. رافائل زننده سرویس بعدی برزیل بود که با برگشت مجدد توپ به زمین برزیل، آبشاری زده شد که دریافت کنندگان ایران نتوانستند آن را دفع کنند. با این حال ایرانی‌ها خیلی زود امتیاز دهم را بگیرند. فرهاد قائمی سرویس بعدی را برای ایران زد که توپ به زمین ایران برگشت و شهرام محمودی توپ را به زمین برزیل چسباند. اما سرویس بد فرهاد قائمی امتیاز برزیل را به 10 رساند تا دوباره اختلاف به یک امتیاز برسد. ایرانی‌ها امتیاز بعدی را هم به حریف دادند تا برزیل 11 امتیازی شود.
سرویس بعدی برزیل به تور چسبید تا ایران 12 امتیازی شود. آبشار بد برزیلی ها هم سیزدهمین امتیاز را به ایران رساند. سرویس تشکری هم در برگشت به چهاردهمین امتیاز ایران تبدیل شد تا مربی برزیل دوباره وقت استراحت بگیرد.
پس از استراحت فنی، تشکری برای ایران سرویس زد که توپ او در زمین برزیل فرود آمد و امتیاز پانزدهم را برای ایران به همراه آورد. امتیاز بعدی اما به برزیل رسید که با دفاع روی تور، توپ ایران را دفع کرد. شهرام محمودی اما بلافاصله جبران کرد و آبشار بعدی را طوری زد که از دست دریافت کننده برزیل کاری برنمی‌آمد. پس از امتیاز شانزدهم ایران، دوباره وقت استراحت گرفته شد.
پس از استراحت فنی، برزیل امتیاز 13 را گرفت. امتیاز چهاردهم هم با خطای بازیکنان ایران، برای برزیل ثبت شد.
فرهاد قائمی اما بلافاصله امتیاز هفدهم را برای ایران گرفت تا برزیل نتواند خودش را زیاد به ایران نزدیک کند. این هفدهمین امتیاز ایران در ست دوم بود. امتیاز 18 هم پس از آن به دست آمد اما میرزاجانپور سرویسش را به بیرون زد تا امتیاز 15 برای برزیل به دست بیاید. سرویس برزیل هم پس از آن به بیرون رفت تا ایران 19 امتیازی شود. برزیل که 9 بار قهرمان لیگ جهانی شده دوباره در یک قدمی باخت قرار داشت و روحیه اش را هم از دست داده بود. برزیلی ها امتیاز 16 را هم گرفتند اما همچنان 3 امتیاز اختلاف وجود داشت. لوئیز زننده سرویس بعدی برزیل بود که دریافت خوب بازیکنان ایران آبشار شهرام محمودی منجر به امتیاز 20 ایران شد. امتیاز 21 هم پس از آن به دست آمد و برزیل هم خودش را به امتیاز 18 رساند. شهرام محمودی هم امتیاز 22 را برای ایران گرفت تا ایران برای بردن این ست تنها به 3 امتیاز احتیاج داشته باشد. تشکری هم زننده سرویس بعدی بود که توپ او داخل زمین فرود آمد و ایران 23 امتیازی شد.
امتیاز 24 هم برای ایران ثبت شد تا ایران در آستانه برد قرار بگیرد. تشکری اما سرویس را به تور زد. برزیلی‌ها سرویس را زدند و توپ برگشتی در زمین ایران قرار گرفت. کواچ پس از این امتیاز وقت استراحت گرفت تا شاگردانش را هدایت کند که آخرین امتیاز را هم بگیرند. سرویس بعدی برزیلی‌ها دفع شد اما توپ دوباره در زمین ایران خوابید تا برزیل به امتیاز 21 برسد. سیدائو دوباره سرویس را زد که این بار توپ او به تور برخورد کرد و ایران با امتیاز 25 - 21 برزیل را شکست داد.

با شروع ست سوم، ایران بالاخره اجازه داد که برزیل یک امتیاز جلو بیفتد. در دو ست قبلی هیچ گاه برزیل نتوانسته بود از ایران بیشتر امتیاز بگیرد. اما در ست سوم اولین امتیاز به نام برزیل ثبت شد. البته ایرانی‌ها امتیاز بعدی را گرفتند تا یک بر یک مساوی شود. دسوزا هم دومین امتیاز را با آبشاری که زد برای برزیل گرفت تا برزیل دوباره از ایران جلو بیفتد. امتیاز دوم و سوم هم پس از آن برای ایران ثبت شد. برزیل که این ست را با اقتدار بیشتری شروع کرده بود، توانست امتیازهای خوبی از ایران بگیرد. برزیلی‌ها 6-4 از ایران جلو افتادند اما ایرانی‌ها هم نمی‌خواستند اجازه دهند آن‌ها فاصله زیادی بگیرند. پس از آن آبشار بازیکن برزیل به بیرون رفت تا ایران پنجمین امتیاز را بگیرد. البته آبشار لوکاس هفتمین امتیاز را برای طلایی پوشان به ارمغان آورد.
سرویس اشتباه بازیکن برزیل ششمین امتیاز ایران را به همراه داشت اما برزیل هم خودش را به امتیاز 8 رساند تا اختلاف را حفظ کند.
ایران پس از وقت استراحت توانست امتیاز هفتم را بگیرد. امتیاز هشتم هم زمانی برای ایران به دست آمد که برزیل 9 امتیازی شده بود. اما برزیل به امتیاز دهم هم رسید. برزیلی‌ها که خودشان را پیدا کرده بودند، کمتر اجازه می‌دادند بازیکنان ایران خودنمایی کنند. سعید معروف هم با یک پاس عالی، میرزاجانپور را صاحب توپ کرد که او توپ را در زمین حریف خواباند. امتیاز نهم برای ایران به دست آمد اما برزیل بلافاصله امتیاز 11 را کسب کرد. پس از آن آبشار زیبای محمودی دوباره ایران را به امتیاز رساند. تشکری زننده سرویس ایران بود که توپ او توسط برزیلی ها دریافت شد اما توپ برگشتی با دفاع ناقص بازیکن ایران به بیرون رفت.
برزیل که فاصله دو امتیازی را همچنان حفظ می کرد، به امتیاز 13 رسید اما برخورد توپ به تور، ایران را 12 امتیازی کرد و اختلاف امتیازها به یک رسید. میرزاجانپور سرویس بعدی را زد و دفاع روی تور از محمد موسوی، بازیکنان برزیل را ناکام گذاشت و ایران هم امتیاز برزیل شد. دفاع ناقص از ایران ، برزیل را به امتیاز 14 رساند ولی بلافاصله محمد موسوی با یک آبشار خوب ایران را 14 امتیازی کرد.
دوباره تیم‌ها به نوبت امتیاز گرفتند و هر دو 15 امتیازی شدند. سرانجام ایران توانست یک امتیاز از حریف جلو بزند تا وقت استراحتی توسط کادر فنی گرفته شود. سعید معروف پس از وقت استراحت زننده سرویس ایران بود که ضربه آرام او را برزیلی ها دریافت کردند اما نتوانستند آن را بخوابانند. ایران به امتیاز 17 رسید تا معروف دوباره سرویس بزند. سرویس آرام او این بار مستقیما در زمین خوابید و برزیلی ها اصلا نتوانستند دریافت خوبی داشته باشند. برزیلی ها البته روحیه خود را به دست آوردند و بازی را 18 - 17 کردند تا تنها یک امتیاز از ایران عقب بمانند. امتیاز بعدی برای ایران زمانی ثبت شد که برزیلی ها سرویس را به تور زدند. فرهاد قائمی هم سرویس آن ها را جبران کرد و توپ را به بیرون زد تا مسابقه 18 - 19 شود. سرویس بعدی را برزیلی ها به بیرون زدند تا سومین سرویس متوالی خراب شود و ایران به امتیاز 20 برسد. میرزاجانپور زننده سرویس بعدی ایران بود که آبشار بازیکنان برزیل این تیم را 19 امتیازی کرد.
امتیاز 21 هم با یک آبشار زیبا برای ایران ثبت شد و سرویس محمودی در برگشت به امتیاز 22 ایران تبدیل شد. برزیلی ها که روحیه خود را از دست داده بودند، تقاضای وقت استراحت کردند. مربی این تیم از شدت ناراحتی لباس خود را گاز می گرفت و شادی در چهره بازیکنان ایران موج می زد. شهرام محمودی پس از وقت استراحت سرویس زد که توپ او به بیرون رفت و بازی 22 - 20 شد. رافائل برای برزیل سرویس بعدی را زد که دریافت و آبشار محمد موسوی ایران را به امتیاز 23 رساند. خطای دو ضرب بازیکنان ایران، برزیل را 21 امتیازی کرد. تقاضای وقت استراحت برای ایران، با هدف آرام شدن بازیکنان انجام شد. پس از این وقت استراحت، بازیکن برزیل آبشار را زد که توپ او توسط ایرانی ها دریافت شد و آبشار زیبای محمودی به امتیاز 24 تبدیل شد. سرویس بعدی را محمد موسوی زد که توپ او در برگشت در زمین ایران خوابید و به امتیاز 22 تبدیل شد. دوباره تقاضای وقت استراحت و پس از بازیکن برزیل سرویس بعدی را زد. این سرویس مستقیم به تور برخورد کرد و ایران به امتیاز 25 رسید تا شاگردان کواچ به بردی تاریخی در خاک برزیل دست پیدا کند.
telegram 19dey.com
فراز    17 خرداد 1393 19:36
ایول غیرو مردان ایران
  • 0
متین    17 خرداد 1393 20:26
خدا قوت دلاوران پارسی
  • 0

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 2
همه مطالب تاریخ: ١٧-٠٣-١٣٩٣, ١٩:١٣

   

پر مبحث ترین ها