سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

برنامه کامل فصل چهاردهم لیگ برتر اعلام شد/ داربی در هفته آخر

قرعه‌کشی رقابت‌های فصل چهاردهم لیگ برتر فوتبال در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد و 16 تیم لیگ برتر از برنامه‌های دیدارهای خود در لیگ برتر آینده مطلع شدند. قرعه‌کشی مسابقه‌های فصل چهاردهم لیگ برتر، توسط غلامرضا بهروان، افشین پیروانی و هادی طباطبایی انجام شد.
قرعه‌کشی فصل چهاردهم لیگ برتر فوتبال انجام شد.

به گزارش ایسنا، قرعه‌کشی رقابت‌های فصل چهاردهم لیگ برتر فوتبال در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد و 16 تیم لیگ برتر از برنامه‌های دیدارهای خود در لیگ برتر آینده مطلع شدند. قرعه‌کشی مسابقه‌های فصل چهاردهم لیگ برتر، توسط غلامرضا بهروان، افشین پیروانی و هادی طباطبایی انجام شد.

برای اولین بار پیش از قرعه‌کشی لیگ برتر از قبل زمان داربی پایتخت مشخص نبود.
برنامه دیدارهای فصل چهاردهم لیگ برتر فوتبال به این شرح است:

هفته اول

راه آهن – استقلال
ملوان بندرانزلی – پدیده مشهد

تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان
گسترش فولاد تبریز – استقلال خوزستان

پیکان تهران – سپاهان
صبای قم – ذوب آهن

پرسپولیس – نفت تهران
نفت مسجد سلیمان – سایپای البرز

هفته دوم

راه آهن – نفت تهران
ملوان بندرانزلی – صبای قم

تراکتورسازی تبریز – ذوب آهن
گسترش فولاد تبریز – سپاهان

استقلال خوزستان – استقلال
پیکان تهران – سایپای البرز

فولاد خوزستان – پرسپولیس
پدیده مشهد – نفت مسجد سلیمان

هفته سوم

راه آهن – فولاد خوزستان
ملوان بندرانزلی – تراکتورسازی تبریز

گسترش فولاد تبریز – سایپای البرز
استقلال خوزستان – نفت تهران

پیکان تهران – نفت مسجد سلیمان
پدیده مشهد – صبای قم

استقلال – سپاهان
پرسپولیس – ذوب آهن

هفته چهارم

راه آهن – ذوب آهن
ملوان بندرانزلی- پرسپولیس

تراکتورسازی تبریز – پدیده مشهد
گسترش فولاد تبریز – پیکان تهران

استقلال خوزستان – فولاد خوزستان
استقلال – سایپای البرز

صبای قم – نفت مسجد سلیمان
نفت تهران – سپاهان

هفته پنجم

راه آهن – ملوان بندرانزلی
تراکتورسازی تبریز‌ - صبای قم

گسترش فولاد تبریز – نفت مسجد سلیمان
استقلال خوزستان – ذوب آهن

پیکان تهران – استقلال
فولاد خوزستان – سپاهان

پدیده مشهد – پرسپولیس
نفت تهران – سایپای البرز

هفته ششم

راه آهن – پدیده مشهد
ملوان بندرانزلی – استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز – نفت مسجد سلیمان
گسترش فولاد تبریز – استقلال

پیکان تهران – نفت تهران
فولاد خوزستان‌ - سایپای البرز

صبای قم – پرسپولیس
ذوب آهن‌ - سپاهان

هفته هفتم

راه آهن – صبای قم
ملوان بندرانزلی – سپاهان

تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس
گسترش فولاد تبریز‌ - نفت تهران

استقلال خوزستان – پدیده مشهد
پیکان تهران – فولاد خوزستان

استقلال – نفت مسجد سلیمان
ذوب آهن – سایپای البرز

هفته هشتم

راه آهن – تراکتورسازی تبریز
ملوان بندرانزلی – سایپای البرز

گسترش فولاد تبریز – فولاد خوزستان
استقلال خوزستان – صبای قم

پیکان تهران – ذوب آهن
پدیده مشهد – سپاهان

استقلال – نفت تهران
پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان

هفته نهم

راه آهن – پرسپولیس
ملوان بندرانزلی – پیکان تهران

تراکتورسازی تبریز – استقلال خوزستان
گسترش فولاد تبریز – ذوب آهن

فولاد خوزستان – استقلال
پدیده مشهد – سایپای البرز

صبای قم – سپاهان
نفت مسجد سلیمان – نفت تهران

هفته دهم

راه آهن – نفت مسجد سلیمان
ملوان بندرانزلی – گسترش فولاد تبریز

تراکتورسازی تبریز‌ - سپاهان
استقلال خوزستان – پرسپولیس

پیکان تهران – پدیده مشهد
فولاد خوزستان – نفت تهران

صبای قم – سایپای البرز
ذوب آهن – استقلال

هفته یازدهم

راه آهن – استقلال خوزستان
ملوان بندرانزلی – استقلال

تراکتورسازی تبریز – سایپای البرز
گسترش فولاد تبریز – پدیده مشهد

پیکان تهران – صبای قم
فولاد خوزستان – نفت مسجد سلیمان

پرسپولیس - سپاهان
نفت تهران – ذوب آهن

هفته دوازدهم

راه آهن – سپاهان
ملوان بندرانزلی‌ - نفت تهران

تراکتورسازی تبریز – پیکان تهران
گسترش فولاد تبریز – صبای قم

استقلال خوزستان – نفت مسجد سلیمان
فولاد خوزستان – ذوب آهن

پدیده مشهد‌ - استقلال
پرسپولیس – سایپای البرز

هفته سیزدهم

راه آهن – سایپای البرز
ملوان بندرانزلی – فولاد خوزستان

تراکتورسازی تبریز – گسترش فولاد تبریز
استقلال خوزستان – سپاهان

پیکان تهران – پرسپولیس
پدیده مشهد‌ - نفت تهران

استقلال – صبای قم
نفت مسجد سلیمان – ذوب آهن

هفته چهاردهم

راه آهن – پیکان تهران
ملوان بندرانزلی – ذوب آهن

تراکتورسازی تبریز – استقلال
گسترش فولاد تبریز – پرسپولیس

استقلال خوزستان – سایپای البرز
فولاد خوزستان – پدیده مشهد

صبای قم – نفت تهران
نفت مسجد سلیمان – سپاهان

هفته پانزدهم

راه آهن – گسترش فولاد تبریز
ملوان بندرانزلی – نفت مسجد سلیمان

تراکتورسازی تبریز – نفت تهران
استقلال خوزستان – پیکان تهران

فولاد خوزستان – صبای قم
پدیده مشهد – ذوب آهن

استقلال – پرسپولیس
سپاهان – سایپای البرز
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢۴-٠۴-١٣٩٣, ٠٠:٢٠

   

پر مبحث ترین ها