سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

بازيگران نوجوان ثروتمند/تصاویر

فهرستی از بازيگران كمتر از هجده سال با ثروت ميليونی را در اين گزارش آورده ايم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ يكی از دستاوردهای بازيگری درآمد اين حرفه است. برخی از بازيگرها سال ها زحمت می كشند اما هيچوقت نمی توانند آنطور كه بايد درآمد داشته باشند.

اما بازيگران نوجوان و كودكی هم هستند كه در سنين پايين ثروتی به هم می زنند.

در ادامه توجه شما را به فهرستی از بازيگران كمتر از هجده سال با ثروت ميليونی جلب می كنيم:

آبری آندرسون ايمونز

سن: 7

ثروت: يك ميليون دلار

عید//بازيگران نوجوان ثروتمند

زندايا

سن: 18

ثروت: يك و نيم ميليون دلار

عید//بازيگران نوجوان ثروتمند

ميا تالريكو

سن:

ثروت: 2 ميليون دلار

عید//بازيگران نوجوان ثروتمند

بلا تورن

سن: 17

ثروت: 2 ميليون دلار

عید//بازيگران نوجوان ثروتمند

ربكو رودربگرز

سن: 16

ثروت: 4 ميليون دلار

عید//بازيگران نوجوان ثروتمند

ويلو اسميت

سن: 15

ثروت: 5 ميليون دلار

عید//بازيگران نوجوان ثروتمند

ال فنينگ

سن: 16

ثروت: 5 ميليون دلار

عید//بازيگران نوجوان ثروتمند

جيدن اسميت

سن: 16

ثروت: 8 ميليون دلار

عید//بازيگران نوجوان ثروتمند

كلوئه گريس مورتز

سن: 18

ثروت: 12 ميليون دلار

عید//بازيگران نوجوان ثروتمند

ابيگل برسلين

سن: 18

ثروت: 12 ميليون دلار

عید//بازيگران نوجوان ثروتمند

telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١٠-٠١-١٣٩۴, ١٣:١٨

   

پر مبحث ترین ها